Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Обществени поръчки

Сключване на застраховки „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, „Злополука” на пътниците в средствата за обществен превоз, „Каско” на МПС и Детска железница „Знаме на мира” – гр. Пловдив и имуществено застраховане на материални активи – общинска соб

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2015-07-21 10:36:00
№ 20150715YJRV1794206

Описание:

Сключване на застраховки „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, „Злополука” на пътниците в средствата за обществен превоз, „Каско” на МПС и Детска железница „Знаме на мира” – гр. Пловдив и имуществено застраховане на материални активи – общинска собственост.

Поръчката е с две обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1 „Сключване на застраховки „Гражданска отговорност” на автомобилистите, „Злополука” на пътниците в средствата за обществен превоз и „Каско” на МПС и Детска железница „Знаме на мира” – гр. Пловдив”;

Обособена позиция № 2 „Имуществено застраховане на материални активи – общинска собственост”.Документи
42102015211007_Документация ПК.rar

ПубликацияДата
Приложение № 11.1 Проект на договор за ОП 1 2015-07-21 16:30:00
Отговор на въпрос 2015-08-10 15:43:00
Списък на застроените имоти - ПОС 2015-08-10 15:44:00
Списък за застраховка "Каско" 2015-08-10 15:45:00
Справка за щети 2015-08-10 16:26:00
Протоколи за разглеждането на документите в Плик № 1 2015-08-31 16:16:00
Съобщение за отваряне на ценовите предложения 2015-09-09 15:21:00
Решение за избор на изпълнител и протоколи от работата на комисията 2015-10-07 10:57:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - Договор № 15ДГ1164 2017-12-21 11:34:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - Договор № 15ДГ1167 2017-12-21 11:35:00
Договор № 15ДГ1164 От дата: 2015-11-25 2015-11-26 09:48:00
Плащане по договор №: 15ДГ1164 От дата: 2015-11-25 2015-12-09 15:51:47
Плащане по договор №: 15ДГ1164 От дата: 2015-11-25 2015-12-14 16:42:00
Плащане по договор №: 15ДГ1164 От дата: 2015-11-25 2015-12-14 16:51:25
Плащане по договор №: 15ДГ1164 От дата: 2015-11-25 2015-12-14 16:54:15
Плащане по договор №: 15ДГ1164 От дата: 2015-11-25 2015-12-23 09:45:45
Плащане по договор №: 15ДГ1164 От дата: 2015-11-25 2015-12-23 10:32:55
Плащане по договор №: 15ДГ1164 От дата: 2015-11-25 2015-12-23 11:11:16
Плащане по договор №: 15ДГ1164 От дата: 2015-11-25 2015-12-28 14:36:09
Плащане по договор №: 15ДГ1164 От дата: 2015-11-25 2016-01-07 10:49:06
Плащане по договор №: 15ДГ1164 От дата: 2015-11-25 2016-01-12 13:13:50
Плащане по договор №: 15ДГ1164 От дата: 2015-11-25 2016-01-12 13:27:28
Плащане по договор №: 15ДГ1164 От дата: 2015-11-25 2016-01-12 13:33:52
Плащане по договор №: 15ДГ1164 От дата: 2015-11-25 2016-01-15 13:06:07
Плащане по договор №: 15ДГ1164 От дата: 2015-11-25 2016-01-20 14:54:15
Плащане по договор №: 15ДГ1164 От дата: 2015-11-25 2016-01-26 10:16:08
Плащане по договор №: 15ДГ1164 От дата: 2015-11-25 2016-01-28 19:48:41
Плащане по договор №: 15ДГ1164 От дата: 2015-11-25 2016-01-28 19:50:18
Плащане по договор №: 15ДГ1164 От дата: 2015-11-25 2016-02-02 09:51:40
Плащане по договор №: 15ДГ1164 От дата: 2015-11-25 2016-02-02 10:44:49
Плащане по договор №: 15ДГ1164 От дата: 2015-11-25 2016-02-09 10:37:13
Плащане по договор №: 15ДГ1164 От дата: 2015-11-25 2016-02-11 16:17:13
Плащане по договор №: 15ДГ1164 От дата: 2015-11-25 2016-02-19 11:29:52
Плащане по договор №: 15ДГ1164 От дата: 2015-11-25 2016-02-19 14:33:22
Плащане по договор №: 15ДГ1164 От дата: 2015-11-25 2016-02-19 14:35:47
Плащане по договор №: 15ДГ1164 От дата: 2015-11-25 2016-02-23 15:15:00
Плащане по договор №: 15ДГ1164 От дата: 2015-11-25 0000-00-00 00:00:00
Плащане по договор №: 15ДГ1164 От дата: 2015-11-25 0000-00-00 00:00:00
Плащане по договор №: 15ДГ1164 От дата: 2015-11-25 0000-00-00 00:00:00
Плащане по договор №: 15ДГ1164 От дата: 2015-11-25 0000-00-00 00:00:00
Плащане по договор №: 15ДГ1164 От дата: 2015-11-25 0000-00-00 00:00:00
Плащане по договор №: 15ДГ1164 От дата: 2015-11-25 0000-00-00 00:00:00
Плащане по договор №: 15ДГ1164 От дата: 2015-11-25 0000-00-00 00:00:00
Плащане по договор №: 15ДГ1164 От дата: 2015-11-25 0000-00-00 00:00:00
Плащане по договор №: 15ДГ1164 От дата: 2015-11-25 0000-00-00 00:00:00
Плащане по договор №: 15ДГ1164 От дата: 2015-11-25 0000-00-00 00:00:00
Плащане по договор №: 15ДГ1164 От дата: 2015-11-25 0000-00-00 00:00:00
Плащане по договор №: 15ДГ1164 От дата: 2015-11-25 0000-00-00 00:00:00
Плащане по договор №: 15ДГ1164 От дата: 2015-11-25 0000-00-00 00:00:00
Плащане по договор №: 15ДГ1164 От дата: 2015-11-25 0000-00-00 00:00:00
Плащане по договор №: 15ДГ1164 От дата: 2015-11-25 0000-00-00 00:00:00
Плащане по договор №: 15ДГ1164 От дата: 2015-11-25 0000-00-00 00:00:00
Плащане по договор №: 15ДГ1164 От дата: 2015-11-25 0000-00-00 00:00:00
Плащане по договор №: 15ДГ1164 От дата: 2015-11-25 0000-00-00 00:00:00
Плащане по договор №: 15ДГ1164 От дата: 2015-11-25 2016-03-11 11:51:28
Плащане по договор №: 15ДГ1164 От дата: 2015-11-25 2016-03-18 09:18:33
Плащане по договор №: 15ДГ1164 От дата: 2015-11-25 2016-03-18 11:36:08
Плащане по договор №: 15ДГ1164 От дата: 2015-11-25 2016-01-14 14:00:00
Плащане по договор №: 15ДГ1164 От дата: 2015-11-25 2016-03-28 16:32:23
Плащане по договор №: 15ДГ1164 От дата: 2015-11-25 2016-01-13 17:25:00
Плащане по договор №: 15ДГ1164 От дата: 2015-11-25 2016-02-01 17:25:00
Плащане по договор №: 15ДГ1164 От дата: 2015-11-25 2016-02-01 17:30:00
Плащане по договор №: 15ДГ1164 От дата: 2015-11-25 2016-03-01 17:30:00
Плащане по договор №: 15ДГ1164 От дата: 2015-11-25 2016-03-01 17:35:00
Плащане по договор №: 15ДГ1164 От дата: 2015-11-25 2016-04-07 11:18:29
Плащане по договор №: 15ДГ1164 От дата: 2015-11-25 2016-04-11 12:40:40
Плащане по договор №: 15ДГ1164 От дата: 2015-11-25 2016-04-11 12:41:48
Плащане по договор №: 15ДГ1164 От дата: 2015-11-25 2016-04-11 12:42:57
Плащане по договор №: 15ДГ1164 От дата: 2015-11-25 2016-04-11 12:44:13
Плащане по договор №: 15ДГ1164 От дата: 2015-11-25 2016-04-11 12:45:17
Плащане по договор №: 15ДГ1164 От дата: 2015-11-25 2016-04-11 12:46:07
Плащане по договор №: 15ДГ1164 От дата: 2015-11-25 0000-00-00 00:00:00
Плащане по договор №: 15ДГ1164 От дата: 2015-11-25 0000-00-00 00:00:00
Плащане по договор №: 15ДГ1164 От дата: 2015-11-25 0000-00-00 00:00:00
Плащане по договор №: 15ДГ1164 От дата: 2015-11-25 0000-00-00 00:00:00
Плащане по договор №: 15ДГ1164 От дата: 2015-11-25 0000-00-00 00:00:00
Плащане по договор №: 15ДГ1164 От дата: 2015-11-25 0000-00-00 00:00:00
Плащане по договор №: 15ДГ1164 От дата: 2015-11-25 0000-00-00 00:00:00
Плащане по договор №: 15ДГ1164 От дата: 2015-11-25 0000-00-00 00:00:00
Плащане по договор №: 15ДГ1164 От дата: 2015-11-25 0000-00-00 00:00:00
Плащане по договор №: 15ДГ1164 От дата: 2015-11-25 2016-04-15 10:28:48
Плащане по договор №: 15ДГ1164 От дата: 2015-11-25 2016-04-20 09:06:03
Плащане по договор №: 15ДГ1164 От дата: 2015-11-25 0000-00-00 00:00:00
Плащане по договор №: 15ДГ1164 От дата: 2015-11-25 0000-00-00 00:00:00
Плащане по договор №: 15ДГ1164 От дата: 2015-11-25 0000-00-00 00:00:00
Плащане по договор №: 15ДГ1164 От дата: 2015-11-25 0000-00-00 00:00:00
Плащане по договор №: 15ДГ1164 От дата: 2015-11-25 0000-00-00 00:00:00
Плащане по договор №: 15ДГ1164 От дата: 2015-11-25 2016-05-10 14:43:07
Плащане по договор №: 15ДГ1164 От дата: 2015-11-25 2016-06-07 14:17:27
Плащане по договор №: 15ДГ1164 От дата: 2015-11-25 2016-06-13 09:05:50
Плащане по договор №: 15ДГ1164 От дата: 2015-11-25 2016-06-13 09:47:43
Плащане по договор №: 15ДГ1164 От дата: 2015-11-25 2016-06-11 12:00:00
Плащане по договор №: 15ДГ1164 От дата: 2015-11-25 2016-06-24 14:50:53
Плащане по договор №: 15ДГ1164 От дата: 2015-11-25 2016-06-30 14:41:24
Плащане по договор №: 15ДГ1164 От дата: 2015-11-25 2016-06-30 14:42:42
Плащане по договор №: 15ДГ1164 От дата: 2015-11-25 2016-07-28 13:42:07
Плащане по договор №: 15ДГ1164 От дата: 2015-11-25 2016-07-28 16:35:54
Плащане по договор №: 15ДГ1164 От дата: 2015-11-25 2016-07-28 16:37:28
Плащане по договор №: 15ДГ1164 От дата: 2015-11-25 2016-08-02 12:44:05
Плащане по договор №: 15ДГ1164 От дата: 2015-11-25 2016-08-02 12:45:25
Плащане по договор №: 15ДГ1164 От дата: 2015-11-25 2016-08-11 13:02:02
Плащане по договор №: 15ДГ1164 От дата: 2015-11-25 2016-08-12 11:47:32
Плащане по договор №: 15ДГ1164 От дата: 2015-11-25 2016-07-28 10:10:00
Плащане по договор №: 15ДГ1164 От дата: 2015-11-25 2016-07-29 10:10:00
Плащане по договор №: 15ДГ1164 От дата: 2015-11-25 2016-08-25 14:21:09
Плащане по договор №: 15ДГ1164 От дата: 2015-11-25 2016-08-29 14:12:31
Договор № 15ДГ1167 От дата: 2015-11-25 2015-11-26 09:52:00
Плащане по договор №: 15ДГ1167 От дата: 2015-11-25 2015-12-08 15:14:34
Плащане по договор №: 15ДГ1167 От дата: 2015-11-25 0000-00-00 00:00:00
Плащане по договор №: 15ДГ1167 От дата: 2015-11-25 0000-00-00 00:00:00
Плащане по договор №: 15ДГ1167 От дата: 2015-11-25 0000-00-00 00:00:00
Плащане по договор №: 15ДГ1167 От дата: 2015-11-25 0000-00-00 00:00:00
Плащане по договор №: 15ДГ1167 От дата: 2015-11-25 0000-00-00 00:00:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:Сключване на застраховки „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, „Злополука” на пътниците в средствата за обществен превоз, „Каско” на МПС и Детска железница „Знаме на мира” – гр. Пловдив и имуществено застраховане на материални активи – общинска соб 2015-11-03 10:28:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:Сключване на застраховки „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, „Злополука” на пътниците в средствата за обществен превоз, „Каско” на МПС и Детска железница „Знаме на мира” – гр. Пловдив и имуществено застраховане на материални активи – общинска соб 2015-11-03 10:29:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:Сключване на застраховки „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, „Злополука” на пътниците в средствата за обществен превоз, „Каско” на МПС и Детска железница „Знаме на мира” – гр. Пловдив и имуществено застраховане на материални активи – общинска соб 2015-11-03 10:30:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:Сключване на застраховки „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, „Злополука” на пътниците в средствата за обществен превоз, „Каско” на МПС и Детска железница „Знаме на мира” – гр. Пловдив и имуществено застраховане на материални активи – общинска соб 2015-11-03 10:31:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:Сключване на застраховки „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, „Злополука” на пътниците в средствата за обществен превоз, „Каско” на МПС и Детска железница „Знаме на мира” – гр. Пловдив и имуществено застраховане на материални активи – общинска соб 2015-11-03 10:32:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:Сключване на застраховки „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, „Злополука” на пътниците в средствата за обществен превоз, „Каско” на МПС и Детска железница „Знаме на мира” – гр. Пловдив и имуществено застраховане на материални активи – общинска соб 2015-11-03 10:32:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:Сключване на застраховки „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, „Злополука” на пътниците в средствата за обществен превоз, „Каско” на МПС и Детска железница „Знаме на мира” – гр. Пловдив и имуществено застраховане на материални активи – общинска соб 2015-11-03 10:34:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:Сключване на застраховки „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, „Злополука” на пътниците в средствата за обществен превоз, „Каско” на МПС и Детска железница „Знаме на мира” – гр. Пловдив и имуществено застраховане на материални активи – общинска соб 2015-11-30 10:00:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:Сключване на застраховки „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, „Злополука” на пътниците в средствата за обществен превоз, „Каско” на МПС и Детска железница „Знаме на мира” – гр. Пловдив и имуществено застраховане на материални активи – общинска соб 2015-11-30 10:03:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:Сключване на застраховки „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, „Злополука” на пътниците в средствата за обществен превоз, „Каско” на МПС и Детска железница „Знаме на мира” – гр. Пловдив и имуществено застраховане на материални активи – общинска соб 2015-11-30 10:05:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:Сключване на застраховки „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, „Злополука” на пътниците в средствата за обществен превоз, „Каско” на МПС и Детска железница „Знаме на мира” – гр. Пловдив и имуществено застраховане на материални активи – общинска соб 2015-11-30 10:06:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:Сключване на застраховки „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, „Злополука” на пътниците в средствата за обществен превоз, „Каско” на МПС и Детска железница „Знаме на мира” – гр. Пловдив и имуществено застраховане на материални активи – общинска соб 2015-11-30 10:07:00

<-- Обратно към поръчки