Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Обществени поръчки

Извършване на допълнително възникнали дейности в проект на обект: Център за грижа за младежи в риск в УПИ II - спортни дейности. публичен достъп, кв. 2 по плана на Спортен комплекс "Отдих и култура", гр. Пловдив"

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2015-07-31 17:28:32
№ 20150723CnSy1841207

Описание:Документи
35172015311707_Документация.rar

ПубликацияДата
Съобщение за отваряне на ценови оферти 2015-09-12 18:00:00
Протокол 1 2015-09-24 16:20:00
Протокол 2 2015-09-24 16:20:00
Протокол 3 2015-09-24 16:20:00
Решение за избор на изпълнител 2015-09-24 16:25:00
Информация за изпълнен договор 2015-12-15 17:00:00
Договор № 15ДГ1011 От дата: 2015-10-09 2015-10-11 13:10:00
Плащане по договор №: 15ДГ1011 От дата: 2015-10-09 2015-11-23 18:50:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:15ДГ1011 2015-12-23 13:30:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:Извършване на допълнително възникнали дейности в проект на обект: Център за грижа за младежи в риск в УПИ II - спортни дейности. публичен достъп, кв. 2 по плана на Спортен комплекс "Отдих и култура", гр. Пловдив" 2015-10-13 14:50:00

<-- Обратно към поръчки