Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Обществени поръчки

„Доставки на хляб и тестени изделия за нуждите на община Пловдив и звената на общинска бюджетна издръжка“

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2015-07-31 16:36:00
№ 20150728SUVF1862563

Описание:

Периодични доставки на хляб и тестени изделия за нуждите на община Пловдив и звената на общинска бюджетна издръжка.


Документи
42542015311607_Документация ПК.rar

ПубликацияДата
Разяснение 2015-08-14 13:36:00
Протокол № 1 от работата на комисията 2015-09-02 14:56:00
Съобщение за отваряне на ценовите предложения 2015-09-10 16:20:00
Решение за избор на изпълнител № 15РОП63(12)/16.09.2015 г. 2015-09-16 15:01:00
Протоколи № 1-4 от работата на комисията. 2015-09-16 15:02:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2017-02-28 17:15:00
Договор № 15ДГ1049 От дата: 2015-10-23 2015-11-03 09:26:00
Плащане по договор №: 15ДГ1049 От дата: 2015-10-23 2016-02-23 11:42:41
Плащане по договор №: 15ДГ1049 От дата: 2015-10-23 2016-04-21 11:35:53
Плащане по договор №: 15ДГ1049 От дата: 2015-10-23 2016-04-21 11:36:38
Плащане по договор №: 15ДГ1049 От дата: 2015-10-23 2016-04-21 11:37:16
Плащане по договор №: 15ДГ1049 От дата: 2015-10-23 2016-04-21 11:37:53
Плащане по договор №: 15ДГ1049 От дата: 2015-10-23 2016-04-28 10:24:42
Плащане по договор №: 15ДГ1049 От дата: 2015-10-23 2016-06-16 14:53:27
Плащане по договор №: 15ДГ1049 От дата: 2015-10-23 2016-06-16 14:54:00
Плащане по договор №: 15ДГ1049 От дата: 2015-10-23 2016-06-16 14:54:00
Плащане по договор №: 15ДГ1049 От дата: 2015-10-23 2016-06-16 14:55:31
Плащане по договор №: 15ДГ1049 От дата: 2015-10-23 2016-06-16 14:56:38
Плащане по договор №: 15ДГ1049 От дата: 2015-10-23 2016-06-24 11:31:58
Плащане по договор №: 15ДГ1049 От дата: 2015-10-23 2016-06-24 11:39:47
Плащане по договор №: 15ДГ1049 От дата: 2015-10-23 2016-06-24 11:52:42
Плащане по договор №: 15ДГ1049 От дата: 2015-10-23 2016-06-24 11:56:28
Плащане по договор №: 15ДГ1049 От дата: 2015-10-23 2016-07-22 12:30:56
Плащане по договор №: 15ДГ1049 От дата: 2015-10-23 2016-08-08 14:03:00
Плащане по договор №: 15ДГ1049 От дата: 2015-10-23 2016-08-08 14:06:00
Плащане по договор №: 15ДГ1049 От дата: 2015-10-23 2016-08-08 14:09:01
Плащане по договор №: 15ДГ1049 От дата: 2015-10-23 2016-08-08 14:11:03
Плащане по договор №: 15ДГ1049 От дата: 2015-10-23 2016-08-08 14:12:06
Плащане по договор №: 15ДГ1049 От дата: 2015-10-23 2016-08-08 14:12:55
Плащане по договор №: 15ДГ1049 От дата: 2015-10-23 2016-08-08 14:13:51
Плащане по договор №: 15ДГ1049 От дата: 2015-10-23 2016-08-12 13:37:32
Плащане по договор №: 15ДГ1049 От дата: 2015-10-23 2016-08-26 16:43:48
Плащане по договор №: 15ДГ1049 От дата: 2015-10-23 2016-08-26 16:44:22
Плащане по договор №: 15ДГ1049 От дата: 2015-10-23 2016-08-26 16:44:58
Плащане по договор №: 15ДГ1049 От дата: 2015-10-23 2016-08-26 16:45:42
Плащане по договор №: 15ДГ1049 От дата: 2015-10-23 2016-08-26 16:46:09
Плащане по договор №: 15ДГ1049 От дата: 2015-10-23 2016-08-26 16:46:39
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Доставки на хляб и тестени изделия за нуждите на община Пловдив и звената на общинска бюджетна издръжка“ 2015-10-16 10:32:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Доставки на хляб и тестени изделия за нуждите на община Пловдив и звената на общинска бюджетна издръжка“ 2015-11-03 09:31:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Доставки на хляб и тестени изделия за нуждите на община Пловдив и звената на общинска бюджетна издръжка“ 2015-11-03 09:32:00

<-- Обратно към поръчки