Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Обществени поръчки

Възлагане на обществен превоз на пътници по част от линиите от Областната и Републиканската транспортна схема от квотата на Община Пловдив (по пет обособени позиции)

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2015-10-01 14:55:36
№ 20150925QHMV2132705

Описание:

Обектът на поръчката съдържа 5 (пет) обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1 – „Възлагане на обществен превоз на пътници по група линии № 1 от Областната и Републиканската транспортна схема от квотата на Община Пловдив

Обособена позиция № 2 – „Възлагане на обществен превоз на пътници по група линии № 2 от Областната и Републиканската транспортна схема от квотата на Община Пловдив

Обособена позиция № 3 – „Възлагане на обществен превоз на пътници по група линии № 3 от Областната и Републиканската транспортна схема от квотата на Община Пловдив

Обособена позиция № 4 – „Възлагане на обществен превоз на пътници по група линии № 4 от Областната и Републиканската транспортна схема от квотата на Община Пловдив

Обособена позиция № 5 – „Възлагане на обществен превоз на пътници по група линии № 5 от Областната и Републиканската транспортна схема от квотата на Община Пловдив


Документи
57382015011410_DOCUMENTACIA-01-10-15.pdf
57432015011410_OBRAZCI-DOCX-01.10.15.rar

ПубликацияДата
Разяснения 2015-10-23 12:50:00
Информация за спиране на процедурата поради обжалване на решението за откриване 2015-11-04 10:11:00
Решение за промяна 2015-12-11 15:47:00
Разяснения по чл. 29, ал. 2 от ЗОП 2015-12-16 16:41:00
Съобщение за отваряне на ценовите оферти 2016-01-18 16:44:00
Решение за прекратяване на процедурата по обособена позиция № 1 2016-02-03 14:40:00
Решение за избор на изпълнители и утвърдени протоколи от работата на комисията 2016-02-03 14:43:00
Договор за подизпълнение по обособена позиция № 5 2016-03-28 11:46:00
Освобождаване на гаранции за участие 2016-04-04 14:35:00
Договор за подизпълнение по обособена позиция № 4 2016-04-21 09:39:00
Обявление за възложена поръчка по обособена позиция № 3 2016-12-22 13:02:00
Договор за обществена поръчка по обособена позиция № 3 2016-12-22 13:03:00
Договор № 16ДГ208 От дата: 2016-03-12 2016-03-28 11:35:00
Договор № 16ДГ209 От дата: 2016-03-12 2016-03-28 11:40:00
Договор № 16ДГ264 От дата: 2016-03-28 2016-03-28 11:43:00

<-- Обратно към поръчки