Филтрирай по:

Тип на поръчката:



За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:



Обществени поръчки

Обществени поръчки

„Избор на изпълнител за извършване на авторски надзор“, обявена във връзка с реализирането на проект BG06 – 103 „Изграждане на младежки център в град Пловдив“, Компонент 1 „Грижа за младежи в риск“, Програма „Деца и младежи в риск, финансирана чрез финанс

Тип поръчка: Публична покана

Дата: 2014-06-20 11:05:00
№ 20151004LDEe2211254

Описание:

Обществената поръчка е открита преди влизане в сила (01.10.2014 г.) на разпоредбата на чл.22б от ЗОП, задължаваща възложителя да поддържа профил на купувача


ПубликацияДата
Договор № 14ДГ1021 От дата: 2014-08-20 2014-09-18 15:00:00
Плащане по договор №: 14ДГ1021 От дата: 2014-08-20 2015-12-16 18:30:00

<-- Обратно към поръчки