Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Обществени поръчки

"Избор на изпълнител за изготвяне на функционален анализ и план за действие" по проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив“, Компонент 1 „Грижа за младежи в риск“, Програма „Деца и младежи в риск”, финансирана чрез финансовия механизъм на европе

Тип поръчка: Публична покана

Дата: 2014-07-29 14:15:00
№ 20151004vQDG2220523

Описание: Обществената поръчка е открита преди влизане в сила (01.10.2014 г.) на разпоредбата на чл.22б от ЗОП, задължаваща възложителя да поддържа профил на купувачаПубликацияДата
Договор № 14ДГ1119 От дата: 2014-09-04 2014-10-02 10:15:00
Плащане по договор №: 14ДГ1119 От дата: 2014-09-04 2015-09-01 13:10:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:14ДГ1119 2015-10-02 17:25:00

<-- Обратно към поръчки