Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Обществени поръчки

Доставка на резервни части и услуги по ремонт на МПС за нуждите на Община Пловдив и звената на общинска бюджетна издръжка

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2015-12-10 15:45:00
№ 20151016pzvy2288649

Описание:Документи
50262015101512_sait.rar
50342015101512_cenova oferta.rar

ПубликацияДата
Съобщение за отваряне на ценови оферти 2016-01-21 13:45:00
Протоколи от работата на комисията 2016-03-09 10:30:00
Решение за избор на изпълнител 2016-03-09 10:30:00
обявление за възложена поръчка 2016-04-13 16:00:00
обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2018-01-15 16:10:00
Договор № 16ДГ291 От дата: 2016-04-04 2016-04-11 11:05:00
Плащане по договор №: 16ДГ291 От дата: 2016-04-04 2016-04-18 12:37:16
Плащане по договор №: 16ДГ291 От дата: 2016-04-04 2016-04-22 12:48:19
Плащане по договор №: 16ДГ291 От дата: 2016-04-04 2016-04-28 13:10:01
Плащане по договор №: 16ДГ291 От дата: 2016-04-04 2016-04-28 13:11:45
Плащане по договор №: 16ДГ291 От дата: 2016-04-04 2016-04-28 13:12:32
Плащане по договор №: 16ДГ291 От дата: 2016-04-04 2016-04-28 13:13:11
Плащане по договор №: 16ДГ291 От дата: 2016-04-04 2016-04-28 13:13:46
Плащане по договор №: 16ДГ291 От дата: 2016-04-04 2016-04-28 13:18:47
Плащане по договор №: 16ДГ291 От дата: 2016-04-04 2016-04-28 13:19:57
Плащане по договор №: 16ДГ291 От дата: 2016-04-04 2016-05-03 11:43:00
Плащане по договор №: 16ДГ291 От дата: 2016-04-04 2016-05-10 16:23:25
Плащане по договор №: 16ДГ291 От дата: 2016-04-04 2016-05-17 10:07:27
Плащане по договор №: 16ДГ291 От дата: 2016-04-04 2016-05-27 10:21:59
Плащане по договор №: 16ДГ291 От дата: 2016-04-04 2016-05-27 14:22:49
Плащане по договор №: 16ДГ291 От дата: 2016-04-04 2016-05-27 14:32:16
Плащане по договор №: 16ДГ291 От дата: 2016-04-04 2016-05-27 14:55:45
Плащане по договор №: 16ДГ291 От дата: 2016-04-04 2016-05-27 09:00:00
Плащане по договор №: 16ДГ291 От дата: 2016-04-04 2016-05-27 09:05:00
Плащане по договор №: 16ДГ291 От дата: 2016-04-04 2016-05-31 10:08:40
Плащане по договор №: 16ДГ291 От дата: 2016-04-04 2016-06-06 11:13:55
Плащане по договор №: 16ДГ291 От дата: 2016-04-04 2016-06-07 13:48:26
Плащане по договор №: 16ДГ291 От дата: 2016-04-04 2016-06-07 13:49:45
Плащане по договор №: 16ДГ291 От дата: 2016-04-04 2016-06-07 13:50:51
Плащане по договор №: 16ДГ291 От дата: 2016-04-04 2016-06-07 13:52:01
Плащане по договор №: 16ДГ291 От дата: 2016-04-04 2016-06-07 14:46:40
Плащане по договор №: 16ДГ291 От дата: 2016-04-04 2016-06-10 16:04:29
Плащане по договор №: 16ДГ291 От дата: 2016-04-04 2016-06-10 16:05:09
Плащане по договор №: 16ДГ291 От дата: 2016-04-04 2016-06-10 16:05:49
Плащане по договор №: 16ДГ291 От дата: 2016-04-04 2016-06-17 11:36:10
Плащане по договор №: 16ДГ291 От дата: 2016-04-04 2016-06-24 14:10:19
Плащане по договор №: 16ДГ291 От дата: 2016-04-04 2016-06-24 14:12:16
Плащане по договор №: 16ДГ291 От дата: 2016-04-04 2016-06-27 14:59:46
Плащане по договор №: 16ДГ291 От дата: 2016-04-04 2016-06-28 09:45:20
Плащане по договор №: 16ДГ291 От дата: 2016-04-04 2016-06-30 10:46:46
Плащане по договор №: 16ДГ291 От дата: 2016-04-04 2016-06-30 14:37:54
Плащане по договор №: 16ДГ291 От дата: 2016-04-04 2016-07-04 14:14:44
Плащане по договор №: 16ДГ291 От дата: 2016-04-04 2016-07-04 14:15:41
Плащане по договор №: 16ДГ291 От дата: 2016-04-04 2016-07-08 10:21:30
Плащане по договор №: 16ДГ291 От дата: 2016-04-04 2016-06-29 08:35:00
Плащане по договор №: 16ДГ291 От дата: 2016-04-04 2016-06-29 08:40:00
Плащане по договор №: 16ДГ291 От дата: 2016-04-04 2016-07-22 10:14:24
Плащане по договор №: 16ДГ291 От дата: 2016-04-04 2016-07-28 11:18:55
Плащане по договор №: 16ДГ291 От дата: 2016-04-04 2016-06-21 11:15:00
Плащане по договор №: 16ДГ291 От дата: 2016-04-04 2016-06-21 11:45:00
Плащане по договор №: 16ДГ291 От дата: 2016-04-04 2016-06-21 11:45:00
Плащане по договор №: 16ДГ291 От дата: 2016-04-04 2016-06-03 13:15:00
Плащане по договор №: 16ДГ291 От дата: 2016-04-04 2016-06-03 13:15:00
Плащане по договор №: 16ДГ291 От дата: 2016-04-04 2016-06-03 13:15:00
Плащане по договор №: 16ДГ291 От дата: 2016-04-04 2016-06-30 13:15:00
Плащане по договор №: 16ДГ291 От дата: 2016-04-04 2016-06-30 13:15:00
Плащане по договор №: 16ДГ291 От дата: 2016-04-04 2016-06-21 13:20:00
Плащане по договор №: 16ДГ291 От дата: 2016-04-04 2016-07-28 13:22:00
Плащане по договор №: 16ДГ291 От дата: 2016-04-04 2016-06-21 13:20:00
Плащане по договор №: 16ДГ291 От дата: 2016-04-04 2016-06-21 13:20:00
Плащане по договор №: 16ДГ291 От дата: 2016-04-04 2016-06-21 13:20:00
Плащане по договор №: 16ДГ291 От дата: 2016-04-04 2016-06-21 13:25:00
Плащане по договор №: 16ДГ291 От дата: 2016-04-04 2016-08-08 13:39:23
Плащане по договор №: 16ДГ291 От дата: 2016-04-04 2016-08-11 13:20:45
Плащане по договор №: 16ДГ291 От дата: 2016-04-04 2016-08-12 11:49:35
Плащане по договор №: 16ДГ291 От дата: 2016-04-04 2016-08-15 13:52:15
Плащане по договор №: 16ДГ291 От дата: 2016-04-04 2016-08-10 08:40:00
Плащане по договор №: 16ДГ291 От дата: 2016-04-04 2016-08-10 09:00:00
Плащане по договор №: 16ДГ291 От дата: 2016-04-04 2016-08-10 09:10:00
Плащане по договор №: 16ДГ291 От дата: 2016-04-04 2016-08-10 10:15:00
Плащане по договор №: 16ДГ291 От дата: 2016-04-04 2016-08-10 09:50:00
Плащане по договор №: 16ДГ291 От дата: 2016-04-04 2016-08-18 13:41:42
Плащане по договор №: 16ДГ291 От дата: 2016-04-04 2016-08-18 13:43:48
Плащане по договор №: 16ДГ291 От дата: 2016-04-04 2016-08-18 13:44:37
Плащане по договор №: 16ДГ291 От дата: 2016-04-04 2016-08-18 13:45:20
Плащане по договор №: 16ДГ291 От дата: 2016-04-04 2016-08-19 10:32:54
Плащане по договор №: 16ДГ291 От дата: 2016-04-04 2016-08-19 15:23:00
Плащане по договор №: 16ДГ291 От дата: 2016-04-04 2016-08-26 09:58:03
Плащане по договор №: 16ДГ291 От дата: 2016-04-04 2016-08-24 16:45:00
Плащане по договор №: 16ДГ291 От дата: 2016-04-04 2016-08-29 16:48:55
Плащане по договор №: 16ДГ291 От дата: 2016-04-04 2016-08-24 16:45:00
Плащане по договор №: 16ДГ291 От дата: 2016-04-04 2016-08-24 16:50:00
Плащане по договор №: 16ДГ291 От дата: 2016-04-04 2016-08-29 09:00:00
Плащане по договор №: 16ДГ291 От дата: 2016-04-04 2016-08-29 09:05:00
Плащане по договор №: 16ДГ291 От дата: 2016-04-04 2016-08-29 09:20:00
Плащане по договор №: 16ДГ291 От дата: 2016-04-04 2016-09-02 11:01:10
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:Доставка на резервни части и услуги по ремонт на МПС за нуждите на Община Пловдив и звената на общинска бюджетна издръжка 2016-04-25 09:00:00

<-- Обратно към поръчки