Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Обществени поръчки

Доставки на резервни колела за контейнери тип „BOBR” за нуждите на ОП „Чистота” – Пловдив

Тип поръчка: Публична покана

Дата: 2016-01-05 15:50:00
№ 20151219MREl2493629

Описание:

Предмет на обществената поръчка са доставките на резервни колела за контейнери тип „BOBR” за нуждите на ОП „Чистота” – Пловдив. Изпълнителят трябва да достави приблизително около 2 000 бр. /две хиляди броя/ резервни колела през целия срок на договора, като посоченото  количество е минимално и ориентировъчно и може да бъде променяно в зависимост конкретните нужди на Възложителя.

Резервните колела за контейнери тип „BOBR” , които ще бъдат доставяни, трябва да са с технически изисквания и параметри, подробно описани в Техническите спецификации /Приложение № 1/.


Документи
50402016051501_пуб.покана.pdf
50572016051501_Образец № 1 Техническо предложение.doc
51072016051501_Образец №2 Ценово предложение.doc
51172016051501_Образец № 3 - Декл. клаузи.docx
51522016051501_Образец № 4 Декларация - списък.doc
52002016051501_Образец № 5- Декл. по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 5 от ЗОП.docx
52142016051501_Приложение № 1 Технически спецификации.docx
52332016051501_договор-проект.pdf

ПубликацияДата
Протокол от работата на комисията 2016-01-19 13:50:00
Договор № 0/21.01.2016г. От дата: 2016-01-21 2016-01-25 14:45:00
Плащане по договор №: 0/21.01.2016г. От дата: 2016-01-21 2016-01-29 13:10:02
Плащане по договор №: 0/21.01.2016г. От дата: 2016-01-21 2016-02-26 14:18:44
Плащане по договор №: 0/21.01.2016г. От дата: 2016-01-21 2016-03-31 11:37:10
Плащане по договор №: 0/21.01.2016г. От дата: 2016-01-21 2016-05-03 11:44:29
Плащане по договор №: 0/21.01.2016г. От дата: 2016-01-21 2016-06-01 09:32:59
Плащане по договор №: 0/21.01.2016г. От дата: 2016-01-21 2016-06-30 15:31:36
Плащане по договор №: 0/21.01.2016г. От дата: 2016-01-21 2016-08-12 11:44:27
Плащане по договор №: 0/21.01.2016г. От дата: 2016-01-21 2016-08-31 12:49:23

<-- Обратно към поръчки