Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Обществени поръчки

Доставки на полиетиленови чували за смет и пясък за нуждите на ОП „Чистота” – Пловдив

Тип поръчка: Публична покана

Дата: 2016-01-06 14:45:00
№ 20151219fYSj2483425

Описание:

Предмет на обществената поръчка са доставките на полиетиленови чували за смет и пясък за нуждите на ОП „Чистота” – Пловдив. Изпълнителят трябва да достави приблизително около 300 000 бр. /триста хиляди броя/ чували през целия срок на договора, като посоченото количество е ориентировъчно и се разпределя в следното количествено отношение по размери:
-около 200 000 бр. /двеста хиляди броя/ чували с размери – 90 см. х 120 см., дебелина 40 мк. /микрона/;
-около 100 000 бр. /сто хиляди броя/ чували с размери – 60 см. х 70 см., дебелина 100 мк. /микрона/.

 


Документи
45542016061401_публична покана.pdf
46052016061401_Образец № 1 Техническо предложение.doc
46132016061401_Образец №2 Ценово предложение.doc
46282016061401_Образец № 3 - Декл. клаузи,.docx
49402016061401_Образец № 4 Декларация - списък.doc
49582016061401_Образец № 5- Декл. по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 5 от ЗОП.docx
50122016061401_Приложение № 1 Технически спецификации.docx
50412016061401_Приложение №2 договор - проект.pdf

ПубликацияДата
Протокол от работата на комисията 2016-01-20 14:45:00
Договор № 0/21.01.2016г. От дата: 2016-01-21 2016-01-29 15:15:00
Плащане по договор №: 0/21.01.2016г. От дата: 2016-01-21 2016-02-05 16:24:47
Плащане по договор №: 0/21.01.2016г. От дата: 2016-01-21 2016-03-11 13:10:08
Плащане по договор №: 0/21.01.2016г. От дата: 2016-01-21 2016-05-14 09:52:16
Плащане по договор №: 0/21.01.2016г. От дата: 2016-01-21 2016-07-22 10:12:02

<-- Обратно към поръчки