Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Обществени поръчки

Доставка на декоративна растителност за нуждите на ОП "Градини и паркове" Община Пловдив

Тип поръчка: Публична покана

Дата: 2016-02-02 12:54:57
№ 20160129tKbE2595814

Описание:

  • Доставка на декоративна растителност по обособени позиции - ОП 1 - Широколистни дървета бала или контейнер; ОП 2 - Широколистни дървета контейнер; ОП 3- Иглолистни дървета контейнер; ОП 4 - Рози - три разклонения; ОП 5 - Разсад иглолистни дървета - контейнер 9 


Документи
58342016021202_публична покана декоративна растителност.pdf
58402016021202_договор проект.pdf
59172016021202_Предложение за изпълнение на поръчката Приложение2.doc
59262016021202_техническо предложение Приложение 3.doc
59512016021202_Ценово предложение.doc
59592016021202_декларация приемане на договора.doc
00082016021302_Декларация за изпълнени поръчки.doc
00152016021302_Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл.47 зоп.doc
12342016021302_техническа спецификация.pdf

ПубликацияДата
протокол от работата на комисията 2016-02-17 14:15:00
Заповед за сключване на договор с класиран на II-ро място участник 2016-03-23 10:15:00
Договор № 4ГП/24.02.2016 От дата: 2016-02-24 2016-02-25 10:00:00
Плащане по договор №: 4ГП/24.02.2016 От дата: 2016-02-24 2016-04-12 15:16:14
Договор № 5ГП/29.02.2016 От дата: 2016-02-29 2016-03-10 15:40:00
Плащане по договор №: 5ГП/29.02.2016 От дата: 2016-02-29 2016-03-31 16:03:21
Договор № 6ГП/29.02.2016 От дата: 2016-02-29 2016-03-10 15:40:00
Плащане по договор №: 6ГП/29.02.2016 От дата: 2016-02-29 2016-03-31 16:05:00
Договор № 8ГП/24.03.2016 От дата: 2016-03-24 2016-04-11 13:15:00

<-- Обратно към поръчки