Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Обществени поръчки

„Предоставяне на консултантски услуги за изготвяне на Анализи разходи – ползи, включващи финансови анализи, изготвяне на финансови анализи и изготвяне на становища/анализи за прилагане на законодателството в областта на държавните помощи като част от прое

Тип поръчка: Публична покана

Дата: 2016-03-31 16:57:46
№ 20160302MXbB2811690

Описание:

„Изготвяне на анализи „разходи – ползи“, в това число „финансови анализи“ като част от проектните предложения на община Пловдив по процедура BG16RFОР001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие" от ОПРР 2014-2020“. 


Документи
59532016311603_ПП.rar

ПубликацияДата
Протокол от работата на комисията 2016-05-04 09:10:00
Договор №16ДГ433 2016-05-18 13:20:00

<-- Обратно към поръчки