Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Обществени поръчки

„Дизайн, изработка и доставка на рекламни и информационни материали в изпълнение на проект „Ефективно функциониране на Областен информационен център в град Пловдив.”, финансиран по ОП „Добро управление” съгласно Договор №BG05SFPO001-4.001-0014-C01”

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2016-03-24 15:19:28
№ 20160321Hvgr2969134

Описание:Документи
23162016241503_Документация.rar

ПубликацияДата
Протоколи №1 №2 2016-05-13 16:42:00
Съобщение за отваряне на ценови предложения 2016-05-25 13:12:00
Решение за избор на изпълнител и протоколи от работата на комисията 2016-06-02 11:07:00
Договор № 16ДГ663 От дата: 2016-07-26 2016-08-19 11:13:00

<-- Обратно към поръчки