Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Обществени поръчки

„Организиране и провеждане на два информационни дни, свързани с Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., Договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-8.001-0002-С01 „Бюджетна линия (финансов план) на Община Пловдив – Бенефициент по проц

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2016-04-06 13:50:00
№ 20160404eKHm3095380

Описание:Документи
50532016061304_Документация.rar

ПубликацияДата
Решение за промяна и променени документи 2016-04-19 15:52:00
Съобщение за отваряне на ценовите оферти 2016-05-18 15:45:00
Решение за избор на изпълнител 2016-05-26 13:51:00
Протоколи №1 и 2 от работата на комисията 2016-05-26 13:52:00
Договор №16ДГ565 от 20.06.2016 г. 2016-06-20 15:25:00

<-- Обратно към поръчки