Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Обществени поръчки

„Осигуряване на външни оценители и помощник-оценители за оценка на проектни предложения по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020” по Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-20

Тип поръчка: СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЧРЕЗ ПОКАНА

Дата: 2016-06-01 14:04:00
№ 20160530FjAH3381429

Описание:Документи
07542016011406_Документация ПК.rar

ПубликацияДата
Педоставяне на образци на документи 2016-06-03 14:30:00
Протоколи от работата на комисията 2016-06-16 11:55:00
Допълнително споразумение № 16ДГ587(1) от 29.05.2017 г 2017-05-29 16:44:00
Договор № 16ДГ587/30.06.2016 г. От дата: 2016-06-30 2016-07-01 15:55:00

<-- Обратно към поръчки