Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Обществени поръчки

Проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи за подобряване на енергийната ефективност на съществуващи многофамилни жилищни сгради на територията на община Пловдив

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2016-07-04 10:38:59
№ 20160627nthH3492761

Описание:

Проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи за подобряване на енергийната ефективност на съществуващи многофамилни жилищни сгради на територията на община Пловдив, финансирани по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


Документи
43452016041007_Reshenie 16ROP64 ot 30.06.16g..pdf
43542016041007_Obiavlenie.pdf

ПубликацияДата
Документация към поръчка 2016-07-05 19:05:00
Отговор на въпрос 2016-07-15 11:57:00
Отговор на въпрос 2016-07-18 15:56:00
Решение за изменение 2016-07-20 11:13:00
Частично прекратяване 2016-07-20 16:50:00
Отговор на въпрос 2016-07-20 16:51:00
Отговор на въпрос 2016-07-21 16:37:00
Отговор на въпрос 2016-08-03 13:30:00
Отговор на въпрос 2016-08-04 10:45:00
Отговор на въпрос 2016-08-05 14:31:00
Частично прекратяване 2016-08-08 14:44:00
Отговор на въпрос 2016-08-09 16:51:00
Отговор на въпрос 2016-08-12 13:35:00
Отговор на въпрос 2016-08-17 15:01:00
Протокол №1 2016-10-14 15:15:00
Съобщение за отваряне на ценови предложения 2016-11-30 13:37:00
Решение за избор на изпълнители, протоколи и доклад от работата на комисията 2016-12-30 12:18:00
Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП до ОБЕДИНЕНИЕ „ЕНЕРГИЙНО ПРОЕКТИРАНЕ” 2016-12-30 13:36:00
Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП до „МЕТРО ДРУЖБА” ЕООД - ЕИК: 2022231532 2016-12-30 13:38:00
Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП до „РЕДЖИНА МИХАЕЛА“ ЕООД - ЕИК: 201584058 2016-12-30 13:39:00
Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП до „РОДОПА ТРЕЙС” ЕАД - ЕИК: 203126472 2016-12-30 13:41:00
Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП до ОБЕДИНЕНИЕ „ТРЕЙС-АРХ” 2016-12-30 13:42:00
Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП до „ТРЕЙС-СОФИЯ“ ЕАД - ЕИК: 175254451 2016-12-30 13:44:00
Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП до „ТРЕЙС СВОГЕ“ ЕООД - ЕИК: 201719627 2016-12-30 13:44:00
Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП до „ПИ ЕС АЙ“ АД - ЕИК: 833175762 2016-12-30 13:45:00
Решение за изменение 2017-01-03 17:07:00
СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 43, АЛ. 4 ОТ ЗОП ДО ЕТ „АС-СТРОЙ - ЯНКО СЛАВЧЕВ”, ЕИК: 131204831 2017-01-04 15:45:00
СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 43, АЛ. 4 ОТ ЗОП ДО „АТИГ СТРОЙ“ ООД, ЕИК: 200060615 2017-01-04 15:48:00
СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 43, АЛ. 4 ОТ ЗОП ДО „БИБОВ И КО“ ООД, ЕИК: 115083405 2017-01-04 15:49:00
СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 43, АЛ. 4 ОТ ЗОП ДО „БИГЛА-III” ООД, ЕИК: 121094769 2017-01-04 15:50:00
СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 43, АЛ. 4 ОТ ЗОП ДО „БУЛМАКС 2012“ ЕООД, ЕИК: 202224045 2017-01-04 15:51:00
СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 43, АЛ. 4 ОТ ЗОП ДО „ДД КОМЕРС“ ООД, ЕИК: 200742982 2017-01-04 15:52:00
СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 43, АЛ. 4 ОТ ЗОП ДО „ДЕЛТЕК МГ-3“ ЕООД, ЕИК: 201758384 2017-01-04 15:53:00
СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 43, АЛ. 4 ОТ ЗОП ДО ДЗЗД „ХЕФЕСТ-КУБАР” 2017-01-04 15:54:00
СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 43, АЛ. 4 ОТ ЗОП ДО ДЗЗД КОНСОРЦИУМ „ИНФРА БЪЛГАРИЯ” 2017-01-04 15:55:00
СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 43, АЛ. 4 ОТ ЗОП ДО „ПЛОВДИВ ЕНЕРДЖИ” ДЗЗД 2017-01-04 15:55:00
СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 43, АЛ. 4 ОТ ЗОП ДО ДЗЗД „РОДОПИ СТРОЙ 2020” 2017-01-04 15:56:00
СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 43, АЛ. 4 ОТ ЗОП ДО ДЗЗД „ТРАНС ПОДДЪРЖАНЕ 2016” 2017-01-04 15:57:00
СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 43, АЛ. 4 ОТ ЗОП ДО „ЕКСЕЛЕНЦИЯ“ ООД, ЕИК: 203193364 2017-01-04 15:58:00
СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 43, АЛ. 4 ОТ ЗОП ДО „ЕЛИТ СТРОЙ 6” ЕООД, ЕИК: 201803705 2017-01-04 15:59:00
СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 43, АЛ. 4 ОТ ЗОП ДО „ЕЛИТСТРОЙ” АД, ЕИК: 101685540 2017-01-04 16:00:00
СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 43, АЛ. 4 ОТ ЗОП ДО ЕТ „МЕТАЛИК-ИВАН МИХАЙЛОВ“, ЕИК: 020362576 2017-01-04 16:00:00
СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 43, АЛ. 4 ОТ ЗОП ДО „ФРИГОПАН” ООД, ЕИК: 115625336 2017-01-04 16:01:00
СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 43, АЛ. 4 ОТ ЗОП ДО „ИНФРАКОРЕКТ СТРОЙ“ ЕООД, ЕИК: 113580102 2017-01-04 16:01:00
СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 43, АЛ. 4 ОТ ЗОП ДО „ИНТЕРХОЛД” ЕООД 2017-01-04 16:02:00
СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 43, АЛ. 4 ОТ ЗОП ДО „ИЗОГЛАС СТРОЙ“ ЕООД, ЕИК: 202314635 2017-01-04 16:03:00
СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 43, АЛ. 4 ОТ ЗОП ДО КОНСОРЦИУМ „ЕС-КА-МОД” 2017-01-04 16:04:00
СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 43, АЛ. 4 ОТ ЗОП ДО КОНСОРЦИУМ „САНИРАНЕ ПЛОВДИВ” 2017-01-04 16:04:00
СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 43, АЛ. 4 ОТ ЗОП ДО КОНСОРЦИУМ „ВС-ЕЕ” 2017-01-04 16:05:00
СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 43, АЛ. 4 ОТ ЗОП ДО „КСВ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, ЕИК: 175189402 2017-01-04 16:06:00
СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 43, АЛ. 4 ОТ ЗОП ДО „ЛОРАНС” ЕООД 2017-01-04 16:06:00
Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП до „МАРИБОР-СТРОЙ” ЕООД, ЕИК: 202495819 2017-01-04 16:07:00
СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 43, АЛ. 4 ОТ ЗОП ДО „МЕГА ХИДРОСТРОЙ“ ЕООД, ЕИК: 131456729 2017-01-04 16:08:00
СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 43, АЛ. 4 ОТ ЗОП ДО „НЕКСТ БИЛД” ЕООД, ЕИК: 202297723 2017-01-04 16:09:00
СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 43, АЛ. 4 ОТ ЗОП ДО „НСК СОФИЯ“ ЕООД, ЕИК: 831838874 2017-01-04 16:09:00
СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 43, АЛ. 4 ОТ ЗОП ДО ОБЕДИНЕНИЕ „АРХ ПРОДЖЕКТ” 2017-01-04 16:10:00
СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 43, АЛ. 4 ОТ ЗОП ДО ОБЕДИНЕНИЕ „МЛП-ИНЖЕНЕРИНГ” ДЗЗД 2017-01-04 16:11:00
СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 43, АЛ. 4 ОТ ЗОП ДО ОБЕДИНЕНИЕ „ПЕТРО-ИНЖЕНЕРИНГ” ДЗЗД 2017-01-04 16:12:00
СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 43, АЛ. 4 ОТ ЗОП ДО „ПИ ЕНД ДИ СТРОЙ“ ООД, ЕИК: 131552873 2017-01-04 16:13:00
СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 43, АЛ. 4 ОТ ЗОП ДО „ПИ ЕС ПИ“ ЕООД, ЕИК: 175245413 2017-01-04 16:14:00
СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 43, АЛ. 4 ОТ ЗОП ДО „ПРОБАУ“ ЕООД, ЕИК: 202756849 2017-01-04 16:15:00
СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 43, АЛ. 4 ОТ ЗОП ДО „ПРОИНВЕСТ СТРОЙ” ЕООД 2017-01-04 16:16:00
СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 43, АЛ. 4 ОТ ЗОП ДО „ПРОТЕКТОР - БГ“ ЕООД, ЕИК: 115757512 2017-01-04 16:18:00
СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 43, АЛ. 4 ОТ ЗОП ДО „СЕТАТЕХ“ ЕООД, ЕИК: 202571423 2017-01-04 16:18:00
Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП до „ЕС ДЖИ ГРУП“ ЕООД, ЕИК: 160085668 2017-01-04 16:19:00
СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 43, АЛ. 4 ОТ ЗОП ДО „ШЛОС“ ЕООД, ЕИК: 131458477 2017-01-04 16:20:00
СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 43, АЛ. 4 ОТ ЗОП ДО „СИЕНИТ МЕНИДЖМЪНТ“ ООД, ЕИК: 160093259 2017-01-04 16:21:00
СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 43, АЛ. 4 ОТ ЗОП ДО „СИЕНИТ СТРОИТЕЛНА ГРУПА“ ЕООД, ЕИК: 202358806 2017-01-04 16:22:00
СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 43, АЛ. 4 ОТ ЗОП ДО „СИМЕКС“ ЕООД, ЕИК: 108023144 2017-01-04 16:23:00
СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 43, АЛ. 4 ОТ ЗОП ДО „СИТИСТРОЙ - 92” ЕООД 2017-01-04 16:23:00
СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 43, АЛ. 4 ОТ ЗОП ДО „СКАФФ“ ЕООД, ЕИК: 115829680 2017-01-04 16:24:00
СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 43, АЛ. 4 ОТ ЗОП ДО „СТАР БАТ БЪЛГАРИЯ” ООД, ЕИК: 000747493 2017-01-04 16:25:00
СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 43, АЛ. 4 ОТ ЗОП ДО „СТИЛ КОМПЛЕКС” ООД, ЕИК: 101618538 2017-01-04 16:25:00
СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 43, АЛ. 4 ОТ ЗОП ДО „СТИНИ” ООД, ЕИК: 175165682 2017-01-04 16:26:00
СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 43, АЛ. 4 ОТ ЗОП ДО „СТРОЙМОНТАЖ“ ЕООД, ЕИК: 130169509 2017-01-04 16:26:00
СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 43, АЛ. 4 ОТ ЗОП ДО „ТЕКТОС СТИЛ“ ЕООД, ЕИК: 115769226 2017-01-04 16:27:00
СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 43, АЛ. 4 ОТ ЗОП ДО „ТЕРМА ЕКСПЕРТ ПЛЮС“ ООД, ЕИК: 115065720 2017-01-04 16:27:00
СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 43, АЛ. 4 ОТ ЗОП ДО „ТЕРМО ПРОЕКТ КОМЕРСИАЛ” ООД 2017-01-04 16:28:00
СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 43, АЛ. 4 ОТ ЗОП ДО „ТИС ГРУП“ ЕООД, ЕИК: 200967527 2017-01-04 16:29:00
СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 43, АЛ. 4 ОТ ЗОП ДО „УНИПУЛ ВАРНА” ЕООД, ЕИК: 201862803 2017-01-04 16:29:00
СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 43, АЛ. 4 ОТ ЗОП ДО „ЗАПРЯНОВИ - 03“ ООД, ЕИК: 115816551 2017-01-04 16:30:00
Частично прекратяване 2017-01-26 12:00:00
Частично прекратяване 2017-05-15 16:26:00
Обявление за възложена поръчка 2017-06-08 10:25:00
Обявление за възложена поръчка 2017-06-19 09:05:00
Договор № 17ДГ424 От дата: 2017-05-09 2017-06-08 10:15:00
Договор № 17ДГ423 От дата: 2017-05-09 2017-06-08 10:20:00
Договор № 17ДГ416 От дата: 2017-05-05 2017-06-08 10:25:00
Договор № 17ДГ419 От дата: 2017-05-09 2017-06-08 10:30:00
Договор № 17ДГ425 От дата: 2017-05-09 2017-06-08 10:35:00
Договор № 17ДГ474 От дата: 2017-05-16 2017-06-19 09:10:00
Договор № 17ДГ477 От дата: 2017-05-17 2017-06-19 09:10:00
Договор № 17ДГ485 От дата: 2017-05-18 2017-06-19 09:10:00
Договор № 17ДГ528 От дата: 2017-06-06 2017-06-19 09:10:00
Договор № 17ДГ490 От дата: 2017-05-19 2017-06-19 09:15:00
Договор № 17ДГ483 От дата: 2017-05-18 2017-06-19 09:15:00
Договор № 17ДГ407 От дата: 2017-05-15 2017-06-19 09:15:00
Договор № 17ДГ469 От дата: 2017-05-15 2017-06-19 09:15:00
Договор № 17ДГ486 От дата: 2017-05-18 2017-06-19 09:20:00
Договор № 17ДГ464 От дата: 2017-05-15 2017-06-19 09:20:00
Договор № 17ДГ489 От дата: 2017-05-19 2017-06-19 09:20:00
Договор № 17ДГ491 От дата: 2017-05-19 2017-06-19 09:20:00
Договор № 17ДГ492 От дата: 2017-05-19 2017-06-19 09:20:00
Договор № 17ДГ488 От дата: 2017-05-18 2017-06-19 09:20:00
Договор № 17ДГ514 От дата: 2017-05-26 2017-06-19 09:20:00
Договор № 17ДГ498 От дата: 2017-05-22 2017-06-19 09:20:00

<-- Обратно към поръчки