Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Обществени поръчки

ДОСТАВКИ НА ГОРИВА ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ И СТРУКТУРНИТЕ Й ЗВЕНА

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2016-10-13 10:34:47
№ 20160917oCQL3768345

Описание:

Дейностите, предмет на обществената поръчка включват доставки на различни видове горива, разделени в 3 обособени позиции:

Обособена позиция № 1: „Доставки на автомобилен бензин (А 98 Н със съдържание на биоетанол) и дизелово гориво (със съдържание на биодизел – Б6) до служебна бензиностанция на Община Пловдив“ 

Обособена позиция № 2: „Доставки на дизелово гориво (за отопление) до обекти на Община Пловдив“ 

Обособена позиция № 3: „Доставки на пропан-бутан за автомобили чрез система на зареждане при условията на безналично картово плащане“


Документи
36192016131010_reshenie-752561.pdf
36242016131010_obiavlenie-752562.pdf

ПубликацияДата
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 2016-10-15 20:15:00
Разяснения по условията на обществената поръчка 2016-11-01 09:04:00
Съобщение за провеждане на публичен жребий 2016-11-22 15:48:00
Протокол и окончателен доклад на комисията за провеждане на процедурата 2016-12-01 15:44:00
Решение за определяне на изпълнител 2016-12-01 15:45:00
Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП до "ДМВ" ЕООД – ЕИК: 117679603 2016-12-06 11:23:00
Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП до "БУРГОС ТРЕЙДИНГ 2" ЕООД – ЕИК: 147045380 2016-12-06 11:25:00
Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП до "АПИД ­ 2000" ООД – ЕИК: 115320808 2016-12-06 11:26:00
Решение за прекратяване на процедурата по обособена позиция № 3 2017-01-11 16:17:00
Обявление за възложена поръчка - Резултати от процедурата за възлагане на поръчката 2017-01-27 11:21:00
Договор за обществена поръчка по обособена позиция № 1 - 17ДГ11/06.01.2017 2017-01-27 11:22:00
Договор за обществена поръчка по обособена позиция № 2 - 17ДГ27/17.01.2017 2017-01-27 11:23:00
Обявления за приключване на договор за обществена поръчка за обособени позиции №№ 1 и 2 2019-01-30 17:00:00
Договор № 17ДГ11 От дата: 2017-01-06 2017-01-18 10:32:00
Договор № 17ДГ27 От дата: 2017-01-17 2017-01-18 10:37:00

<-- Обратно към поръчки