Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Обществени поръчки

Извършване на СМР за Повишаване на енергийната ефективност на „Езикова гимназия Пловдив“ по проект, финансиран от Национален Доверителен Екофонд /НДЕФ/

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2017-01-27 14:47:33
№ 20161025yKim3831652

Описание:

Повишаването на енергийната ефективност включва:

Топлинно изолиране на външните стени, подмяна на дограма, топлоизолация на покрива, топлоизолация на под - еркер, подмяна на отоплителната инсталация, настройка на температура с понижение  и монтаж на слънчеви колектори за осигуряване на топла вода за битови нужди. 


Документи
51152017271401_Език.гимназия Пловдив-НДЕФ.rar
54562017271401_Oбщ.момчета Проекти.rar
55242017271401_Общ.момичета Проекти.rar
55452017271401_Уч.стол Проекти.rar
56412017271401_Учебен корпус Проекти.rar

ПубликацияДата
Отговор на въпрос 2017-02-10 09:42:00
Отговор на въпрос 2017-02-20 15:16:00
Отговор на въпрос 2017-02-20 15:17:00
Отговор на въпрос 2017-02-22 16:55:00
Решение за избор на изпълнител, Доклад и Протокол на комисията 2017-05-25 10:57:00
Съобщение по чл.43, ал.4 ЗОП до Братя Пашкулеви ООД 2017-05-30 15:20:00
Договор и Приложения; Обявление за възложена поръчка 2018-02-23 15:02:00
Допълнително споразумение 2018-07-11 14:15:00
Обявление за приключване на договора 2018-09-25 17:13:00

<-- Обратно към поръчки