Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Обществени поръчки

ДОСТАВКИ И ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА НА КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА, ОБОРУДВАНЕ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ И СТРУКТУРНИТЕ Й ЗВЕНА

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2016-12-10 23:05:00
№ 20161123InhB3934825

Описание:

Дейностите, предмет на поръчката включват доставки и гаранционна поддръжка на различни видове компютърна техника, оборудване и принадлежности, разпределени в три обособени позиции:

Обособена позиция № 1: ДОСТАВКИ  И ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА НА КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА, ОБОРУДВАНЕ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЗА НУЖДИТЕ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА (ОП 1)

Обособена позиция № 2: ДОСТАВКА НА КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА И ОБОРУДВАНЕ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ ЦЕЛИ ПО ПРОЕКТ „ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА ВОДИТЕ НА ГР. ПЛОВДИВ - ЕТАП І“ (ОП 2)

Обособена позиция № 3: ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПУБЛИЧНИ ДИСПЛЕИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОП „ЖИЛФОНД“ – ОБЩИНА ПЛОВДИВ (ОП 3)


ПубликацияДата
Документация за обществената поръчка 2016-12-10 23:05:00
Решение за откриване и обявление за обществената поръчка 2016-12-12 10:29:00
Решение за определяне на изпълнители, протокол и доклад от работата на комисията 2017-01-25 16:47:00
Обявление за възложена поръчка - Резултати от процедурата за възлагане на поръчката 2017-03-13 11:34:00
Договори по трите обособени позиции 2017-03-13 11:36:00
Обявление за приключил договор по обособена позиция № 3 2017-05-18 17:10:00
Обявление за приключил договор по обособена позиция № 2 2018-02-07 12:56:00
Обявление за приключил договор по обособена позиция № 1 2018-04-24 16:42:00

<-- Обратно към поръчки