Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Обществени поръчки

Доставки на полиетиленови чували за смет и пясък за нуждите на ОП „Чистота” – Пловдив

Тип поръчка: СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

Дата: 2017-01-04 14:04:34
№ 20161229xUuR4092738

Описание:

Предмет на обществената поръчка са доставките на приблизително 450 000 бр. /четиристотин и петдесет хиляди броя/  полиетиленови чували за смет и пясък за нуждите на ОП „Чистота” – Пловдив”.

Стоките и услугите, предмет на обществената поръчка, попадат в обхвата на Списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП, приет с Решение № 591 от 18.07.2016г. на Министерски съвет. В съответствие с чл. 80, ал. 1 от ППЗОП поръчката се запазва за специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания или на стопански субекти, чиято основна цел е социалното и професионалното интегриране на хора с увреждания или хора в неравностойно положение.


Документи
08202017041401_Обява.pdf
08322017041401_Информация за публикувана обява.pdf
11482017041401_Документация.pdf
14482017041401_Договор проект.pdf
15302017041401_Obrazci.doc

ПубликацияДата
Информация за удължаване на срока за получаване на оферти за участие в настоящата поръчка 2017-01-12 10:15:00
Протокол № 1 от работата на комисията 2017-01-20 15:00:00
Протоколи от работата на комисията 2017-01-26 15:30:00
Договор № Договор за възлагане на обществена поръчка От дата: 2017-02-09 2017-02-17 15:15:00

<-- Обратно към поръчки