Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Обществени поръчки

„Доставка и монтаж на оборудване за ПГХТТ – гр. Пловдив”, в три обособени позиции

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2017-02-16 17:15:00
№ 20170216rIxN4477508

Описание:

Доставка и монтаж на оборудване за ПГХТТ – гр. Пловдив”, в три обособени позиции:

1. Доставка и монтаж на обзавеждане за учебни кабинети;

2. Доставка и монтаж на специфично оборудване за учебни кабинети;

3. Доставка и монтаж на компютри и техника;

по Проект № BG16RFOP001-3.002-0034-С01 „Модернизация на инфраструктурата и подобряване качеството на образователната среда в ПГХТТ – гр. Пловдив“, по Процедура BG16RFOP001-3.002 Подкрепа за професионалните училища в Република България, по ОПРР 2014-2020


Документи
54202017161702_Reshenie.fed
54262017161702_Obqvlenie.fed
54332017161702_Usloviq-Dostavka.docx
54552017161702_Obrazci.docx
55192017161702_Образци - ЦЕНОВО по позиции.xls
55272017161702_Образец ЕЕДОП.pdf
55422017161702_Договор доставка.pdf

ПубликацияДата
Решение и Обявление 2017-02-16 17:15:00
Решение за изменение 2017-02-21 17:00:00
Отговор на въпрос 2017-03-20 16:00:00
Отговор на въпрос 2017-03-27 13:30:00
ЕЕДОП 2017-03-28 15:38:00
Протокол № 1 2017-04-28 14:50:00
Решение за прекратяване 2017-05-23 16:00:00
Съобщение по чл. 57, ал. 3 от ППЗОП 2017-06-26 17:00:00
Решение за избор на изпълнител на обществена поръчка 2017-07-11 16:00:00
Доклад и Протоколи на комисия 2017-07-11 16:00:00

<-- Обратно към поръчки