Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Обществени поръчки

„Доставки на хартия, канцеларски материали и офис консумативи за нуждите на община Пловдив и звената на общинска бюджетна издръжка“, по 8 обособени позиции

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2017-04-08 22:02:00
№ 20170330gKyV4566041

Описание:Документи
10572017082204_Документация ПК.rar

ПубликацияДата
Решение за откриване на процедура, Обявление за поръчка 2017-04-10 10:21:00
Отговор на въпрос 2017-04-28 09:11:00
Протокол по чл. 103, ал. 3 ЗОП от 15.05.2017 г. 2017-05-17 15:29:00
Съобщение за отваряне на ценови предложения 2017-06-05 14:46:00
Протокол по чл. 103, ал. 3 ЗОП 2017-06-16 11:43:00
Доклад 2017-06-16 11:45:00
Решение по чл. 108, т.1 и 4 ЗОП 2017-06-16 11:47:00
Съобщение по чл. 43, ал. 4 ЗОП до Алегро Пловдив ООД 2017-06-16 16:41:00
Обявление за възложена поръчка - прекратени ОП 4-8 2017-07-05 10:37:00
Обявление за възложена поръчка Оп 1, ОП 2 и ОП 3 2017-08-09 14:36:00
Договор № 17ДГ726 - ОП1 2017-08-09 14:38:00
Договор № 17ДГ727 - ОП2 2017-08-09 14:40:00
Договор № 17ДГ725 - ОП3 2017-08-09 14:41:00
Възлагателно писмо за подновяване на Договор № 17ДГ725/03.08.2017 г. 2018-09-12 16:47:00
Прекратен Договор № 17ДГ726/03.08.2017 - Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2018-10-31 10:17:00
Прекратен Договор № 17ДГ727/03.08.2017 - Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2018-10-31 10:19:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка: Предсрочно прекратен Договор №17ДГ725/03.08.2017 г. 2019-06-07 13:07:00

<-- Обратно към поръчки