Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Обществени поръчки

„Изпълнение на инженеринг (проектиране, авторски надзор и СМР) за обект „Изграждане на Център за временно настаняване на лица и семейства в УПИ V, кв. 502 по плана на Първа Градска част - юг, гр. Пловдив“

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2017-04-14 11:10:00
№ 20170405Fcgs4597416

Описание:

По проект „Подобряване на социалната инфраструктура в община Пловдив“ по ОПРР 2014-2020.


Документи
13042017181104_задание Дом за временно настаняване ОК.pdf
21512017181104_proekt-d-r.pdf
22262017181104_obrazci.docx
31332017191504_dokumentaciq.pdf

ПубликацияДата
Решение за откриване на процедура/Обявление за поръчка 2017-04-18 11:05:00
Информация относно външни лица, които са участвали при подготовката на документацията на обществената поръчка 2017-04-18 14:00:00
Решение за изменение 2017-04-27 13:30:00
Отговор на въпрос 2017-05-09 14:50:00
Отговор на въпрос 2017-05-15 15:15:00
Отговор на въпрос 2017-05-18 14:16:00
Отговор на въпрос 2017-05-22 13:05:00
Съобщение за отваряне на ценови оферти по процедурата. 2017-07-11 16:45:00
Протокол по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП 2017-06-14 17:00:00
Решение за определяне на изпълнител, протоколи и доклад от работата на комисията 2017-08-02 11:15:00
Договор №17ДГ900/05.10.2017 2017-11-01 16:25:00
Обявление за възложена поръчка 2017-11-01 16:30:00
Допълнително споразумение № 17ДГ900(1)/01.11.2017 2017-11-03 15:44:00

<-- Обратно към поръчки