Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Обществени поръчки

„Изпълнение на инженеринг (проектиране, авторски надзор и СМР) за внедряване на мерки за енергийна ефективност и благоустрояване и обзавеждане на прилежащото дворно място на Кризисен център за жени, жертви на домашно насилие - гр. Пловдив“

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2017-04-29 15:50:00
№ 20170419KRbf4663420

Описание:

По проект „Подобряване на социалната инфраструктура в община Пловдив“ по ОПРР 2014-2020


Документи
53212017020805_Dokumentacia_sociala_Krisicen centar.pdf
53512017020805_obrazci.docx
54532017020805_proekt-d-r.pdf
55362017020805_Doklad ot obsledvane za EE .pdf
55482017020805_Tehnpasport (1).pdf
56042017020805_Sertificat- scan (1).pdf
03532017031405_Информация относно външни лица.PDF

ПубликацияДата
Решение за откриване на процедура/Обявление за поръчка 2017-05-02 10:50:00
Протокол №1 2017-07-03 13:34:00
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ 2017-08-01 13:45:00
Решение за определяне на изпълнител, протоколи и доклад от работата на комисията 2017-08-23 14:57:00
Съобщение по чл.43, ал.4 от ЗОП до „БРАТЯ ПАШКУЛЕВИ“ ООД 2017-08-24 17:08:00
Съобщение по чл.43, ал.4 от ЗОП до КОНСОРЦИУМ "КРИЗИС ИНЖЕНЕРИНГ" ДЗЗД 2017-08-24 17:13:00
Обявление за възложена поръчка 2017-11-30 13:05:00
Договор за възлагане на обществена поръчка 2017-11-30 13:05:00

<-- Обратно към поръчки