Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Обществени поръчки

„Изпълнение на мерки за информация и публичност/комуникация по Проект „Подобряване на социалната инфраструктура в община Пловдив по ОПРР 2014-2020“

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2017-05-27 14:50:00
№ 20170522xSrf4811629

Описание:Документи
52272017290805_dokumentaciq_publi4nost_socialna infrastruktura.pdf
52422017290805_proekt-d-r.pdf
53052017290805_obrazci.docx

ПубликацияДата
Решение за откриване на процедура/Обявление за поръчка 2017-05-29 10:30:00
Информация относно външни лица, които са участвали при подготовката на документацията на обществената поръчка 2017-05-29 13:50:00
Отговор на въпрос 2017-06-08 14:25:00
Протокол от работата на комисията 2017-07-06 13:00:00
Съобщение за отваряне ценови предложения 2017-07-14 11:25:00
Решение за избор на изпълнител 2017-08-10 14:40:00
Доклад и протоколи от работата на комисията 2017-08-10 14:40:00
Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП 2017-08-11 17:25:00
Договор за възлагане на обществена поръчка 2017-11-10 10:40:00
Обявление за възложена поръчка 2017-11-10 10:45:00

<-- Обратно към поръчки