Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Обществени поръчки

Разработване на „Програма за подобряване на качеството на атмосферния въздух на територията на Община Пловдив“ и План за действие към същата за периода 2018 - 2023г.

Тип поръчка: СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

Дата: 2017-06-14 14:25:00
№ 20170614GDaI4960784

Описание:

По проект „Разработване на „Програма за подобряване на качеството на атмосферния въздух на територията на Община Пловдив“ и План за действие към същата за периода 2018 - 2023г.”, регистриран в ИСУН 2020 с № BG16М1ОР002-5.002-0011 по процедура № BG16М1ОР002-5.002 „Разработване/актуализация на общинските програми за качеството на атмосферния въздух“ по оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020г.“


Документи
01332017141706_29262017141606_документация.rar

ПубликацияДата
Протокол от работата на комисията 2017-07-06 16:30:00
Договор № 17ДГ711 От дата: 2017-07-31 2017-08-03 13:10:00

<-- Обратно към поръчки