Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Обществени поръчки

Извършване на строителни-монтажни работи за подобряване на градската среда в община Пловдив по проект „Подобряване на градската среда в община Пловдив“ по ОПРР 2014-2020, Приоритетна ос 1 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и раз

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2017-07-03 15:05:00
№ 20170628LSkl5035284

Описание:

Обособена позиция № 1 – включваща обект Г1 : Благоустрояване, озеленяване, паркоустройство, изграждане на детски площадки по южния бряг на р. Марица в УПИ I, II, III, IV, V, VI, кв. 417 по плана на Първа градска част – север, гр. Пловдив, обект : рехабилитация и реконструкция с въвеждане на енергоспестяващо улично осветление на бул. „Марица –юг” в зоната от транспортен възел на бул. „Цар Борис III Обединител” до бул. „Източен”, в Първа градска част - север, обект Г3: рехабилитация и реконструкция на тротоари по бул. „Княгиня Мария Луиза” – от кръстовището на бул. „Княгиня Мария Луиза” и ул. „Петко Д. Петков” до бул. „Източен”, озеленяване и благоустрояване на прилежащи зелени площи, озеленена площ за широко обществено ползване на пл. „Света Петка”- УПИ I - озеленяване, кв. 130 по плана на Първа градска част - юг, гр. Пловдив.

Обособена позиция №2 – вклюваща обект Г2: Реконструкция и рехабилитация на улици и прилежащите им тротоари и въвеждане на енергоспестяващо улично осветление на следните улици находящи се в гр.Пловдив, Първа градска част - юг: ул. „Стойчо Мушанов”, ул. „Макгахан” (в участъка от ул. „Митрополит Панарет” до ул. „Ген. Скобелев”), ул. „Ген. Скобелев”, ул. „Пулпудева”, ул. „Козлодуй”, ул. „Брестовица”, ул. „Цар Иван Страцимир”. – 1 285 516,42, обект Г5: Благоустрояване и озеленяване, рехабилитация и социализация, изграждане на детски площадки и на спортни площадки в междублокови пространства в УПИ III - комплексно жилищно застрояване (имоти с кадастрален №520.1368, №520.1344) в кв. 130; УПИ I - за комплексно жилищно застрояване, археологически разкопки (имот с кадастрален №520.1343) в кв. 495, и УПИ I - за комплексно жилищно застрояване (имот с кадастрален №520.1338) в кв. 459, всички по плана на Първа градска част - юг, гр. Пловдив; обект Г8: Реконструкция и рехабилитация на улици и прилежащите им тротоари и въвеждане на енергоспестяващо улично осветление на следните улици находящи се в гр.Пловдив, Първа градска част - юг: ул. „Марагидик”, ул. „Лъджене”, ул. „Георги Мамарчев”, ул. „Неофит Бозвели” (м/у ул. „Марагидик” и ул. „Стойчо Мушанов”), ул. „Д-р Селимински”, ул. „Сава Филаретов”, ул. „Княз Черказки” (южно от ул. „Марагидик”), ул. „3ахарий Зограф”, ул. „Емил Зола”, ул. „Лясковец”, пл. „Александър Малинов“; обект Г10: Реконструкция и рехабилитация на улици и прилежащите им тротоари и въвеждане на енергоспестяващо улично осветление на следните улици находящи се в гр. Пловдив, Първа градска част - юг: ул. „Балкан” (кадастрален № 520.1403 и 520.1409), ул. „Мортагон”, ул. „Княз Черказки” (северно от ул. „Марагидик” до ул. „Балкан“

Обособена позиция №3 – включваща обект Г4: Рехабилитация и реконструкция на тротоари по бул. „6-ти септември” в участъка от бул. „Цар Борис III Обединител” до бул. „Източен”, въвеждане на енергоспестяващо улично осветление, озеленяване и благоустрояване на прилежащите му зелени площи; обект Г6: Благоустрояване и озеленяване, рехабилитация и социализация, изграждане на детски площадки и на спортни площадки в междублокови пространства в УПИ I - комплексно жилищно строителство и УПИ III - комплексно жилищно строителство, търговия, услуги, клубове и зеленина (имот с кадастрален №520.1278) в кв. 443 по плана на Първа градска част - север, гр. Пловдив; обект Г9: Реконструкция и рехабилитация на улици и прилежащите им тротоари и въвеждане на енергоспестяващо улично осветление на следните улици находящи се в гр. Пловдив, Първа градска част - север: ул. „Асен Златаров”, ул. „Хеброс”, ул. „Панайот Пипков”, ул. „Калофер”, ул. „Хъшовска”, ул. „Артилерийска”, ул. „Никола Сапунов”, ул. „Весела”, ул. „Тополница”, ул. „Ламартин”, ул. „Лютиче.

 


Документи
16382017031507_решение.pdf
16462017031507_обявление.pdf

ПубликацияДата
документация 2017-07-04 11:40:00
Решение за изменение 2017-07-19 15:35:00
Приложение №6 - Ценово предложение 2017-07-19 15:35:00
КСС за ОП №1 2017-07-19 15:40:00
КСС за ОП №2 2017-07-19 15:45:00
КСС за ОП №3 2017-07-19 15:45:00
ПРОЕКТИ 2017-07-19 16:05:00
Отговор на въпрос 2017-07-20 14:50:00
Прекратяване 2017-07-24 17:30:00
Прекратяване 2017-08-14 16:15:00

<-- Обратно към поръчки