Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Обществени поръчки

Изпълнение на мерки за информация и публичност/комуникация по Проект „Подобряване на градската среда в община Пловдив“ по ОПРР 2014-2020

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2017-07-06 16:28:55
№ 20170629Bdpc5057201

Описание:ПубликацияДата
Решение за откриване, обявление и документация за обществената поръчка 2017-07-07 10:41:00
Разяснения по условията на обществената поръчка 2017-07-12 15:04:00
Променени документи по чл. 100, ал. 1 от ЗОП 2017-07-15 10:18:00
Решение за одобряване на обявление за изменения или допълнителна информация + обявление за изменения или допълнителна информация 2017-07-17 16:00:00
Информация относно външни лица 2017-07-07 17:10:00
Разяснения по условията на обществената поръчка 2017-07-28 14:53:00
Разяснения по условията на обществената поръчка 2017-08-07 13:48:00
Протокол по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП 2017-08-30 13:42:00
Съобщение за отваряне на ценови предложения 2017-09-11 16:21:00
Решение за определяне на изпълнители, протоколи и доклад от работата на комисията 2017-10-02 09:18:00
Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП до „ИНФО ТРЕЙНИНГ“ ООД 2017-10-02 17:05:00
Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП до „РЕКЛАМА КОНСУЛТ“ ЕООД 2017-10-02 17:10:00
Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП до „ДЖИ ЕМ КРИЕЙТИВ“ ЕООД 2017-10-02 17:15:00
Договори по двете обособени позиции и обявление за възложена поръчка 2017-11-13 11:44:00
Обявление за приключил договор по обособена позиция № 2 2018-10-17 15:26:00

<-- Обратно към поръчки