Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Обществени поръчки

Доставки на оборудване и обзавеждане по проект „Подобряване на социалната инфраструктура в община Пловдив“ по ОПРР 2014-2020

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2017-07-10 10:42:40
№ 20170705fjEw5089643

Описание:

Дейностите, предмет на поръчката включват доставки на оборудване и обзавеждане за два обекта по проект „Подобряване на социалната инфраструктура в община Пловдив“, разпределени в две обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1: Оборудване и обзавеждане за Кризисен център за жени, жертви на домашно насилие (ОП 1)

Обособена позиция № 2: Оборудване и обзавеждане за Център за временно настаняване на лица и семейства (ОП 2)


ПубликацияДата
Решение за откриване и обявление за обществената поръчка 2017-07-10 10:35:00
Документация за обществената поръчка 2017-07-11 11:35:00
Информация относно външни лица 2017-07-11 17:10:00
Промени в документацията на обществената поръчка 2017-07-27 10:57:00
Решение за определяне на изпълнител, протокол и доклад от работата на комисията 2017-09-11 11:40:00
Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП до КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА” 2017-09-12 17:05:00
Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП до "СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ" ЕООД 2017-09-12 17:03:00
Решение за определяне на изпълнител по чл. 112, ал. 3 от ЗОП 2017-11-01 13:44:00
Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП до "СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ" ЕООД 2017-11-02 16:50:00
Обявление заз възложена поръчка и договор по обособена позиция № 2 2017-11-03 10:19:00
Обявление за възложена поръчка и договор по обособена позиция № 1 2018-02-05 11:21:00

<-- Обратно към поръчки