Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Обществени поръчки

„Избор на Консултант за оценка на съответствието и осъществяване на строителен надзор във връзка с изпълнение на Проект „Подобряване на градската среда в община Пловдив“ по ОПРР 2014-2020“ по две обособени позиции

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2017-07-20 15:45:00
№ 20170717BaAr5124761

Описание:

Обособена позиция 1 – Оценка на съответствието и строителен надзор за обект  „Предгаров площад“ и булевард „Христо Ботев“, гр. Пловдив;

Особена позиция № 2 - Строителен надзор за обекти, включени в обществена поръчка с предмет „Извършване на строителни-монтажни работи  за подобряване на градската среда в община Пловдив по три обособени позиции“


Документи
58212017201507_документация.rar

ПубликацияДата
Решение за изменение 2017-07-31 15:11:00
Променена документация 2017-08-02 08:55:00
информация за участие на външни лица 2017-07-20 17:00:00
Протокол 1 от работата на комисията 2017-09-21 12:25:00
Съобщение за отваряне на ценови оферти 2017-10-18 10:20:00
промяна на час и място на отваряне на ценови предложения 2017-10-20 16:35:00
съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП ИНФРА ИНВЕСТ ООД 2017-11-24 11:05:00
съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП УТЕ МИНЕВА ЕООД 2017-11-24 11:05:00
съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП ОБЕДИЕНИЕ КОНСУЛТАНТИ ПЛОВДИВ 2017-11-24 11:05:00
съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП ПЛАН ИНВЕСТ ПЛОВДИВ ЕООД 2017-11-24 11:05:00
Решение за избор на изпълнител 2017-11-23 13:00:00
доклад от работата на комисията 2017-11-23 13:00:00
Протоколи от работата на комисията 2017-11-23 13:00:00
съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП Консорциум ТЕХНИКЪЛ ПРОДЖЕКТ ПЛОВДИВ 2018-05-18 09:35:00
решение 17РОП62-18/15.05.2018г. 2018-05-16 10:40:00
Обявление за възложена поръчка 2019-05-17 10:00:00
Договор №18ДГ541/12.06.2018г. 2019-05-17 10:51:00
Договор №18ДГ597/29.06.2018г. 2019-05-17 10:54:00

<-- Обратно към поръчки