Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Обществени поръчки

Извършване на строителни-монтажни работи за подобряване на градската среда в община Пловдив по три обособени позиции

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2017-08-16 16:22:04
№ 20170811znQC5256915

Описание:

Обособена позиция № 1 – включваща обект Г1 : Благоустрояване, озеленяване, паркоустройство, изграждане на детски площадки по южния бряг на р. Марица в УПИ I, II, III, IV, V, VI, кв. 417 по плана на Първа градска част – север, гр. Пловдив, обект : рехабилитация и реконструкция с въвеждане на енергоспестяващо улично осветление на бул. „Марица –юг” в зоната от транспортен възел на бул. „Цар Борис III Обединител” до бул. „Източен”, в Първа градска част - север, обект Г3: рехабилитация и реконструкция на тротоари по бул. „Княгиня Мария Луиза” – от кръстовището на бул. „Княгиня Мария Луиза” и ул. „Петко Д. Петков” до бул. „Източен”, озеленяване и благоустрояване на прилежащи зелени площи, озеленена площ за широко обществено ползване на пл. „Света Петка”- УПИ I - озеленяване, кв. 130 по плана на Първа градска част - юг, гр. Пловдив. Реконструкция и рехабилитация на пътна настилка, въвеждане на енергоспестяващо улично осветление на следните улици находящи се в гр. Пловдив: ул. „Патриарх Евтимий“, ул. „Света гора“ , ул. „Георги Раковски“  и ул. „Съединена Бълария“.

Обособена позиция №2 – вклюваща обект Г2: Реконструкция и рехабилитация на улици и прилежащите им тротоари и въвеждане на енергоспестяващо улично осветление на следните улици находящи се в гр.Пловдив, Първа градска част - юг: ул. „Стойчо Мушанов”, ул. „Макгахан” (в участъка от ул. „Митрополит Панарет” до ул. „Ген. Скобелев”), ул. „Ген. Скобелев”, ул. „Пулпудева”, ул. „Козлодуй”, ул. „Брестовица”, ул. „Цар Иван Страцимир”. – 1 285 516,42, обект Г5: Благоустрояване и озеленяване, рехабилитация и социализация, изграждане на детски площадки и на спортни площадки в междублокови пространства в УПИ III - комплексно жилищно застрояване (имоти с кадастрален №520.1368, №520.1344) в кв. 130; УПИ I - за комплексно жилищно застрояване, археологически разкопки (имот с кадастрален №520.1343) в кв. 495, и УПИ I - за комплексно жилищно застрояване (имот с кадастрален №520.1338) в кв. 459, всички по плана на Първа градска част - юг, гр. Пловдив; обект Г8: Реконструкция и рехабилитация на улици и прилежащите им тротоари и въвеждане на енергоспестяващо улично осветление на следните улици находящи се в гр.Пловдив, Първа градска част - юг: ул. „Марагидик”, ул. „Лъджене”, ул. „Георги Мамарчев”, ул. „Неофит Бозвели” (м/у ул. „Марагидик” и ул. „Стойчо Мушанов”), ул. „Д-р Селимински”, ул. „Сава Филаретов”, ул. „Княз Черказки” (южно от ул. „Марагидик”), ул. „3ахарий Зограф”, ул. „Емил Зола”, ул. „Лясковец”, пл. „Александър Малинов“; обект Г10: Реконструкция и рехабилитация на улици и прилежащите им тротоари и въвеждане на енергоспестяващо улично осветление на следните улици находящи се в гр. Пловдив, Първа градска част - юг: ул. „Балкан” (кадастрален № 520.1403 и 520.1409), ул. „Мортагон”, ул. „Княз Черказки” (северно от ул. „Марагидик” до ул. „Балкан“

Обособена позиция №3 – включваща обект Г4: Рехабилитация и реконструкция на тротоари по бул. „6-ти септември” в участъка от бул. „Цар Борис III Обединител” до бул. „Източен”, въвеждане на енергоспестяващо улично осветление, озеленяване и благоустрояване на прилежащите му зелени площи; обект Г6: Благоустрояване и озеленяване, рехабилитация и социализация, изграждане на детски площадки и на спортни площадки в междублокови пространства в УПИ I - комплексно жилищно строителство и УПИ III - комплексно жилищно строителство, търговия, услуги, клубове и зеленина (имот с кадастрален №520.1278) в кв. 443 по плана на Първа градска част - север, гр. Пловдив; обект Г9: Реконструкция и рехабилитация на улици и прилежащите им тротоари и въвеждане на енергоспестяващо улично осветление на следните улици находящи се в гр. Пловдив, Първа градска част - север: ул. „Асен Златаров”, ул. „Хеброс”, ул. „Панайот Пипков”, ул. „Калофер”, ул. „Хъшовска”, ул. „Артилерийска”, ул. „Никола Сапунов”, ул. „Весела”, ул. „Тополница”, ул. „Ламартин”, ул. „Лютиче.

Реализирани по проект „Подобряване на градската среда в община Пловдив“ по ОПРР 2014-2020, Приоритетна ос 1 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020“

 


Документи
23502017161608_документация.rar
24282017161608_КСС ОП №2.rar
24472017161608_КСС ОП №3.rar
44022017181408_КСС 1.rar

ПубликацияДата
РЕШЕНИЕ 2017-08-16 16:45:00
ОБЯВЛЕНИЕ 2017-08-16 16:45:00
ПРОЕКТИ 2017-08-16 17:08:55
информация за участие на външни лица 2017-08-16 17:00:00
Отговор на въпрос 2017-08-24 13:43:00
разяснение 2017-08-31 11:20:00
отговор на въпрос 2017-09-08 16:50:00
допълнителни документи 2017-09-08 16:50:00
Документи към отговор на въпрос 2017-09-08 17:25:00
Прекратяване 2017-09-11 16:30:00
Обявление за възложена поръчка 2017-09-29 12:58:00

<-- Обратно към поръчки