Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Обществени поръчки

ИЗРАБОТВАНЕ НА КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ ЗА ИНВЕСТИЦИОННА ИНИЦИАТИВА НА ОБСЛУЖВАЩА СГРАДА ПРИ ХАНГАРИ В СПОРТЕН КОМПЛЕКС „ОТДИХ И КУЛТУРА”, ГР. ПЛОВДИВ

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2017-08-24 13:10:35
№ 20170814VxPt5263194

Описание:

СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА:

ЧАСТ I: УСЛОВИЯ И УКАЗАНИЯ

рАЗДЕЛИ:

І. ОБЩИ УСЛОВИЯ И АДМИНИСТРАТИВНИ ИЗИСКВАНИЯ

ІІ. УСЛОВИЯ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

ІІІ. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА

ІV.  РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНЯВАНЕ И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

V. КОМУНИКАЦИЯ И ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

ЧАСТ ІІ: ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

ЧАСТ IІІ: ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение №1 – ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Приложение №2 – ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ (образец)

Приложение №3 – ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ (образец)

Приложение №4EДИНЕН ЕВПОРЕЙСКИ ДОКУМЕНТ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ (образец)

Приложение №5Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП (образец) 


Документи
13492017241308_DOCUMENTACIA-17ROP70-PK.pdf
13562017241308_Reshenie-17ROP70-230817.PDF
14012017241308_Obiavlenie-17ROP70-230817.pdf
14072017241308_PRILOJENIA-OBRAZCI-DOCX.rar
14152017241308_Изходни данни.rar

ПубликацияДата
Решение за определяне на изпълнител, протоколи и доклад от работата на комисията 2017-10-10 09:08:00
Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП до "ГЛАВПРОЕКТ 1946" ООД 2017-10-10 17:12:00
Договор и обявление за възложена поръчка 2017-12-07 13:18:00

<-- Обратно към поръчки