Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Обществени поръчки

„Доставка чрез финансов лизинг за срок от 24 (двадесет и четири) месеца на 5 (пет) броя фабрично нови автомобила по 3 (три) обособени позиции

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2017-11-13 17:02:42
№ 20171106JbFS5563159

Описание:Документи
06212017131711_Profil na kupuvacha.rar

ПубликацияДата
Съобщение за отваряне на ценови оферти 2018-01-08 10:00:00
Протокол № 1 2018-01-17 13:45:00
Протокол № 2 2018-01-17 13:45:00
Протокол № 3 2018-01-17 13:45:00
Доклад по чл.60 от ППЗОП 2018-01-17 13:45:00
Решение за избор на изпълнител 2018-01-17 13:50:00
Съобщение по чл.43, ал.4 от ЗОП до "Омникар Ауто" ООД 2018-01-17 13:55:00
Обявление за възложена поръчка 2018-03-15 15:10:00
Договор 18ДГ156 за ОП № 1 2018-03-15 15:10:00
Договор 18ДГ154 за ОП № 2 2018-03-15 15:15:00
Договор 18ДГ155 за ОП № 3 2018-03-15 15:15:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка за ОП 2 2020-05-11 14:35:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка за ОП 3 2020-05-11 14:35:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка за ОП 1 2020-06-01 13:25:00

<-- Обратно към поръчки