Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Обществени поръчки

Доставки на препарати за дезинсекция, дератизация и продукти за растителна защита за нуждите на Община Пловдив и звената на общинска бюджетна издръжка, по 2 обособени позиции

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2017-11-20 13:56:00
№ 20171109uZnO5575102

Описание:ПубликацияДата
Решение № 17РОП90/17.11.2017 г., за откриване на процедура 2017-11-20 13:59:00
Обявление за поръчка 2017-11-20 14:01:00
Документация за обществената поръчка 2017-11-21 10:15:00
Протокол 2 и Доклад по чл. 103, ал 3 ЗОП 2018-01-12 08:59:00
Решение по чл. 108, т. 1 и 4 ЗОП 2018-01-12 09:01:00
Обявление за възложена поръчка - прекратена ОП 2 2018-01-29 11:03:00
Обявление за възложена поръчка 2018-03-15 10:19:00
Договор 18ДГ145 от 06.03.2018 г. - ОП 1 2018-03-15 10:21:00
Възлагателно писмо за подновяване на Договор № 18ДГ145 от 06.03.2018 г. 2019-03-01 12:36:00
Обявление за приключване на договор №18ДГ145 от 06.03.2018г. 2020-05-08 12:34:00

<-- Обратно към поръчки