Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Обществени поръчки

Застраховане на имуществото на община Пловдив и звената на общинска бюджетна издръжка, по 4 обособени позиции

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2017-12-01 10:33:00
№ 20171129CyVP5656189

Описание:ПубликацияДата
Документация за обществената поръчка 2017-12-01 10:35:00
Решение за откриване на процедура 2017-12-01 11:16:00
Обявление за поръчка 2017-12-01 11:18:00
Отговор на въпрос 2017-12-05 10:01:00
Решение за изменение 2017-12-18 13:11:00
Образец на Ценово предложение за ОП 3 2017-12-18 13:14:00
Разяснения по условията на обществената поръчка 2018-01-02 15:32:00
Протокол по чл. 103, ал. 3 ЗОП 2018-02-02 10:19:00
Доклад по чл. 103, ал. 3 ЗОП 2018-02-02 10:21:00
Решение № 17РОП91(9) от 02.02.2018 г., за избор на изпълнител 2018-02-02 10:22:00
Обявление за възложена поръчка 2018-03-22 11:20:00
Договори 2018-03-22 11:21:00
Възлагателни писма за подновяване на договорите 2019-03-01 15:03:00
Обявление за приключване на договор 2020-05-05 14:39:00
Обявление за приключил договор по ОП3 2020-05-05 14:45:00
Обявление за приключил договор по ОП2 2020-05-05 14:46:00
Обявление за приключил договор по ОП4 2020-05-05 14:47:00

<-- Обратно към поръчки