Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Обществени поръчки

„Доставка на 2 (два) броя автоматизирани, самопочистващи се стационарни тоалетни кабини за нуждите на ОП „Чистота” – Община Пловдив”

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2017-12-13 16:04:37
№ 20171211Kvow5723479

Описание:Документи
06322017131612_Решение за откриване.PDF
06442017131612_Обявление - тоалетни.PDF
07042017131612_Образец 1- техническо- тоалетни.docx
07092017131612_Образец 2 - Ценово предложение - тоалетни.docx
24482017131612_Документация с приложения.PDF

ПубликацияДата
Протокол № 1 2018-01-18 16:05:00
Съобщение за отваряне на ценова оферта 2018-01-26 13:30:00
Протокол № 1 2018-02-02 10:30:00
Протокол № 2 2018-02-02 10:30:00
Протокол № 3 2018-02-02 10:35:00
Доклад по чл.60 от ППЗОП 2018-02-02 10:35:00
Решение за избор на изпълнител 2018-02-02 10:35:00
Обявление за възложена поръчка 2018-03-19 13:50:00
Договор за доставка на стационарни тоалетни 2018-03-19 13:50:00
Обявление за приключване на договор 2018-07-18 12:05:00

<-- Обратно към поръчки