Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Обществени поръчки

„Проектиране и изпълнение на СМР за подобряване на енергийната ефективност на съществуващи многофамилни жилищни сгради на територията на община Пловдив, финансирани по НПЕЕМЖС по 4 обособени позиции

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2018-01-29 10:54:50
№ 20180124imaC5849034

Описание:ПубликацияДата
Решение 18РОП5 от 26.01.2018 г. и обявление 2018-01-29 10:37:00
Документация за обществена поръчка 2018-01-30 10:15:00
Отговор на въпрос 2018-02-09 15:56:00
Отговор на въпрос 2018-02-13 11:58:00
Отговор на въпрос 2018-02-16 13:56:00
Отговор на въпрос 2018-03-01 16:23:00
Протокол по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП 2018-05-29 17:00:00
Съобщение за отваряне на ценови предложения 2018-10-09 15:07:00
Решение 18РОП5-23 от 01.11.2018 г., протоколи и доклад от работата на комисията 2018-11-01 10:31:00
Решение за изменение 18РОП5(24) от 01.11.2018 г. на Решение 18РОП5(23) от 01.11.2018 г. 2018-11-01 14:40:00
СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 43, АЛ. 4 ОТ ЗОП по Решение 18РОП5(23) от 01.11.2018 г. 2018-11-01 17:07:00
СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 43, АЛ. 4 ОТ ЗОП по Решение 18РОП5(24) от 01.11.2018 г. 2018-11-01 17:08:00
Договори 2019-03-05 16:20:00

<-- Обратно към поръчки