Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Обществени поръчки

Доставка на резервни части и услуги по ремонт на МПС за нуждите на Община Пловдив и звената на общинска бюджетна издръжка, по три обособени позиции

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2018-01-31 16:30:00
№ 20180125DBiL5865840

Описание:Документи
31052018311601_документация.rar

ПубликацияДата
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОП №1 2018-01-31 16:30:00
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОП №2 2018-01-31 16:30:00
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОП №3 2018-01-31 16:30:00
съобщение по чл. 203 от ЗОП 2018-03-02 13:45:00
Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация 2018-10-18 16:07:00
техническо предложение 2018-10-18 16:10:00
Съобщение за отваряне на ценови оферти 2018-11-13 13:15:00
Решение за избор на изпълнител 2018-11-20 15:45:00
Протоколи от работата на комисията 2018-11-20 15:45:00
доклад от работата на комисията 2018-11-20 15:45:00
съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП 2018-11-21 15:10:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА 2019-02-20 08:30:00
Подновяване на Договор № 19ДГ-96/31.01.19г. в сила от 02.02.2020г. 2020-01-30 09:07:00
Подновяване на Договор № 19ДГ-95/31.01.19г. в сила от 02.02.2020г. 2020-01-30 09:24:00
Подновяване на Договор № 19ДГ-97/31.01.19г. в сила от 02.02.2020г. 2020-01-30 09:35:00
Договор № 19ДГ96 От дата: 2019-01-31 2019-02-20 08:45:00
Договор № 19ДГ-95 От дата: 2019-01-31 2019-02-20 08:45:00
Договор № 19ДГ-97 От дата: 2019-01-31 2019-02-20 08:50:00

<-- Обратно към поръчки