Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Обществени поръчки

„Осигуряване на информация и комуникация по проект № BG16RFOP001-5.001-0015-C01 „Изграждане на ефективна социална инфраструктура за предоставяне на 7 нови социални услуги в Община Пловдив“, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2018-03-08 11:20:00
№ 20180216VDYF6006134

Описание:

Обособена позиция No 1: Услуги, свързани с организиране на събития, публикации в медии и доставки на брандирани информационни и промоционални материали, билбордове и информационни табели (ОП 1).

Обособена позиция No 2: Изработка и доставка на брошури, предназначени за възлагане на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания (ОП 2).


Документи
25482018081103_Решение за откриване на процедура.PDF
26002018081103_Обявление за поръчка.PDF
26182018081103_tehni4eski specifikacii 1.pdf
26522018081103_5_PPA_services - dogovor_1 - Копие.pdf
27032018081103_5_PPA_services - dogovor_2.pdf
27542018081103_cenovo predlojenie.docx
28012018081103_tehni4esko predlojenie.docx
28442018081103_ESPD-BG1.doc
01502018221003_espd-request.xml
02102018221003_ukazaniq.docx
42382018120904_dokumentaciq_publi4nost.pdf

ПубликацияДата
Отговор на въпрос 2018-03-19 16:50:00
Протокол от работата на комисията 2018-04-17 10:30:00
Съобщение за отваряне на ценовите предложения 2018-04-25 13:40:00
Доклад и протоколи от работата на комисията 2018-05-14 15:45:00
Решение за избор на изпълнител 2018-05-14 15:50:00
Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП 2018-05-15 16:25:00
Обявление за възложена поръчка 2018-07-25 13:00:00
Договори за обществена поръчка 2018-07-25 13:00:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка ОП 1 2020-10-02 13:05:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка ОП 2 2020-10-02 13:07:00

<-- Обратно към поръчки