Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Обществени поръчки

Проектиране и упражняване на авторски надзор по време на строителството на обект: „Реконструкция и благоустрояване на улици на територията на Тютюнев град - Пловдив

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2018-03-06 10:22:38
№ 20180301UdPC6099381

Описание:Документи
27142018061003_Proektirane T.grad.rar
27312018061003_Решение откриване.pdf
27442018061003_Обявление откриване.pdf

ПубликацияДата
Разяснение за подаване на електронен ЕЕДОП 2018-03-12 16:03:00
Протокол № 1 от работата на комисията 2018-04-17 09:46:00
Съобщение за отваряне на ценови предложения 2018-05-02 10:32:00
Решение за избор на изпълнител, Доклад и Протоколи на комисията 2018-05-11 10:46:00
Решение за изменение 2018-06-15 11:14:00
Обявление за възложена поръчка, Договор с Приложения 2018-08-03 17:15:00
Обявление за изменение 2020-08-10 16:35:00

<-- Обратно към поръчки