Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Обществени поръчки

Избор на Консултант за изготвяне оценка за съответствието на инвестиционните проекти и осъществяване на строителен надзор по време на строителството на обектите по проект № BG16RFOP001-5.001-0015-C01

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2018-03-21 10:31:20
№ 20180312pYTa6123790

Описание:

„Изграждане на ефективна социална инфраструктура за предоставяне на 7 нови социални услуги в Община Пловдив“, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“


Документи
33162018211003_Решение за откриване на процедура.PDF
33232018211003_Обявление за поръчка.PDF
33512018211003_Технически спецификации надзор rev.1.pdf
34172018211003_5_PPA_services - dogovor.pdf
34582018211003_cenovo predlojenie.docx
35082018211003_tehni4esko predlojenie.docx
37352018211003_ESPD-BG1.doc
17202018221003_espd-request.xml
12362018041604_dokumentaciq_stroit. nadzor.pdf

ПубликацияДата
Протокол от работата на комисията 2018-05-09 16:30:00
Съобщение за отваряне на ценовите предложения 2018-05-22 14:45:00
Доклад и протоколи от работата на комисията 2018-06-08 11:35:00
Решение за избор на изпълнител 2018-06-08 11:35:00
Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП 2018-06-08 16:20:00
Обявление за възложена поръчка 2018-07-25 13:00:00
Договор за обществена поръчка 2018-07-25 13:15:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2020-10-14 16:05:00

<-- Обратно към поръчки