Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Обществени поръчки

„РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ГЛАВЕН КОЛЕКТОР VII, ВКЛЮЧВАЩА ПРОУЧВАНЕ, ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО И ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ – ИНЖЕНЕРИНГ“

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2018-04-11 15:40:00
№ 20180322YQzv6197534

Описание:Документи
40562018111504_Glaven kolektor VII.rar
42132018111504_espd-request.xml

ПубликацияДата
Информация на основание чл. 24, ал. 1, т. 9 от ППЗОП 2018-04-16 15:05:00
Решение за изменение 2018-05-21 10:35:00
Съобщение за отваряне на ценови оферти 2018-06-19 14:40:00
Решение за избор на изпълнител 2018-07-06 16:00:00
доклад и протоколи от работата на комисията 2018-07-06 16:00:00
обявление за възложена поръчка 2018-09-07 11:55:00
Договор № 18ДГ769 От дата: 2018-08-27 2018-09-18 16:05:00

<-- Обратно към поръчки