Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Обществени поръчки

Определяне на изпълнител за консултантска услуга във връзка с реализация на проект "Интегриран проект за водите на град Пловдив - Етап 1" по обособени позиции

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2018-04-04 11:55:02
№ 20180327BDOS6225291

Описание:

„Определяне на изпълнител за консултантска услуга във връзка с реализация на проект "Интегриран проект за водите на град Пловдив - Етап 1" по обособени позиции: 

Обособена позиция № 1: "Упражняване на строителен надзор на обект „Реконструкция на канализационната и водопроводна мрежи на гр. Пловдив, Етап 1, квартал (част) 1-1, 1-2, 2, 3 и бул. „Дунав”–„Брезовско шосе” и извършване Оценка на съответствието на инвестиционния проект и упражняване на строителен надзор за обект "Рехабилитация на Главен колектор VII, включваща проучване, проектиране, строителство и пускане в експлоатация";

Обособена позиция № 2: "Оценка на съответствието на инвестиционните  проекти и упражняване на строителен надзор на обект „Реконструкция, модернизация и доизграждане на ПСОВ Пловдив - инженеринг“.


Документи
00422018041204_Строителен надзор Воден проект.rar

ПубликацияДата
Отговор на въпрос 2018-04-10 13:26:00
Отговор на въпрос 2018-04-19 16:09:00
Отговор на въпрос 2018-04-23 16:31:00
Спиране на процедурата 2018-05-02 17:44:00
Решение за изменение 2018-07-12 16:57:00
Протокол № 1 от работата на комисията 2018-09-19 16:33:00
Съобщение за отваряне на ценови предложения 2018-11-15 17:02:00
Протоколи от работата на комисията 2018-12-06 14:26:00
Доклад от комисията 2018-12-06 14:31:00
Решение 18РОП32_16_06.12.2018 год. 2018-12-06 14:33:00
Съобщение по чл.43, ал.4 ЗОП до ДЗЗД "Свеко-Строй" 2018-12-12 14:01:00
Обявление за невъзлагане на ОП № 1 2019-01-09 13:11:00
Решение № 18РОП32/33/22.07.2019 г. 2019-07-22 13:30:00
Съобщение по чл. 43 ал. 4 от ЗОП 2019-07-22 16:20:00
Обявление за невъзлагане за ОП № 2 2019-08-09 10:35:00

<-- Обратно към поръчки