Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Обществени поръчки

„Текущи ремонтни дейности на обекти на Община Пловдив“ по три обособени позиции

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2018-03-31 17:00:00
№ 20180328SCqN6235029

Описание:

Обособена позиция №1 „Ремонт на покрив в Център за настаняване от семеен тип за лица с психични разстройства“

Обособена позиция №2 „Текущи ремонти в сгради за нуждите на КСУ „Св. Константин и Елена“

Обособена позиция №3 „Текущи ремонти в сгради за нуждите на Комплекс за социални услуги за деца и семейства“


Документи
42032018020804_Приложение №1а ЕЕДОП.doc
42192018020804_Приложение №1б- espd-request.xml
42252018020804_Приложение №2- Методика за оценка на офертите.pdf
42322018020804_Приложение №3-Техническо предложение.docx
42552018020804_Приложение № 4a КСС за ОП №1.docx
43012018020804_Приложение № 4б КСС за ОП №2.docx
44072018020804_Приложение № 4- Ценово предложение.docx
44472018020804_Проложение № 4в КСС за ОП №3.docx
45512018020804_Приложение №5- Технически спецификации.pdf
46302018020804_Приложение- Проект на договор.PDF
50052018041604_Документация.pdf

ПубликацияДата
Решение за откриване 2018-04-02 11:44:00
Обявление 2018-04-02 11:46:00
Протокол 2018-06-19 09:23:00
Доклад 2018-06-19 09:25:00
Решение за избор на изпълнител 2018-06-19 09:26:00
СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 43, АЛ. 4 ОТ ЗОП ДО УЧАСТНИЦИТЕ, КОИТО НЕ СА ПОЛУЧИЛИ РЕШЕНИЕ №18РОП31(6) ОТ 18.06.2018 Г. 2018-06-19 16:19:00
Обявление за възложена поръчка 2018-08-20 11:05:00
Договори за обществена поръчка 2018-08-20 11:05:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2018-10-25 17:25:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2018-12-03 16:05:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2018-12-03 16:10:00

<-- Обратно към поръчки