Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Обществени поръчки

Изпълнение на инженеринг (проектиране, авторски надзор и СМР) на обект:

Тип поръчка: СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

Дата: 2018-04-20 14:40:38
№ 20180410tZzI6342479

Описание:

Реконструкция на сградите в имот с идентификатор 56784.531.974 по кадастралната карта на град Пловдив, находящи се в УПИ X-974, кв. 14-стар по плана на кв. „Христо Ботев”-север – град Пловдив с административен адрес: ул. „Петрова нива” № 51 за разкриване на Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) за деца с капацитет 12 места” по проект № BG16RFOP001-5.001-0015-C01 „Изграждане на ефективна социална инфраструктура за предоставяне на 7 нови социални услуги в Община Пловдив“, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“


Документи
41052018201404_obqva_Petrova niva.PDF
41372018201404_Cenovo predlojenie.docx
41492018201404_Technichesko predlojenie.docx
43282018201404_Технически спецификации Поз. 3_rev-1.pdf
43372018201404_proekt-d-r.pdf
43542018201404_pup-42.pdf
44002018201404_sgkk-42.pdf
44132018201404_ESPD-BG1.doc
44442018201404_espd-request.xml

ПубликацияДата
Отговор на въпрос 2018-05-02 17:00:00
Протокол от работата на комисията 2018-07-13 13:05:00
Договор за обществена поръчка 2018-07-31 16:30:00

<-- Обратно към поръчки