Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Обществени поръчки

Упражняване на строителен надзор по време на строителството на обекти в рамките на проект „Образователна инфраструктура - изграждане и обновяване на училища, детски градини и ясли в град Пловдив

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2018-05-04 10:30:55
№ 20180424GHWb6453276

Описание:

Предметът на поръчката включва услуги, свързани с упражняване на строителен надзор по време на строителството на обекти в рамките на проект „Образователна инфраструктура - изграждане и обновяване на училища, детски градини и ясли в град Пловдив”, разпределени в обособени позиции, както следва:

Обособена позиция №1: Обекти: ДЯ „Детски Смях“, ЦДГ „Перуника“ и ЦДГ „Снежанка“ (ОП 1)

Обособена позиция №2: Обекти: Сградите на СОУ „Любен Каравелов“ (ОП 2)


ПубликацияДата
Решение за откриване и обявление за обществената поръчка 2018-05-04 10:29:00
Документация за обществената поръчка 2018-05-04 10:30:00
Информация по чл. 44, ал. 3, т. 1 от ЗОП 2018-05-04 10:00:00
Решение за определяне на изпълнители и документи от работата на комисията 2018-07-18 10:47:00
Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП до участниците, които не са получили решението на възложителя 2018-07-18 16:36:00
Договори и обявление за възлагане на поръчката по двете обособени позиции 2018-09-03 11:36:00

<-- Обратно към поръчки