Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Обществени поръчки

Изпълнение на мерки за информация и комуникация по проект „Образователна инфраструктура - изграждане и обновяване на училища, детски градини и ясли в град Пловдив"

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2018-05-04 11:48:12
№ 20180425pqjY6465473

Описание:

Дейностите, предмет на поръчката включват изпълнение на мерки за информация и комуникация, чрез извършване на доставки и услуги, разпределени в обособени позиции, както следва:
Обособена позиция №1: Услуги, свързани с организиране на събития (ОП 1)
Обособена позиция №2: Осигуряване и монтиране на временни билбордове и  постоянни обяснителни табели (ОП 2)
Обособена позиция №3: Доставка на брандирани промоционални материали (ОП 3)


ПубликацияДата
Решение за откриване и обявление за обществената поръчка 2018-05-04 11:46:00
Документация за обществената поръчка 2018-05-04 11:49:00
Информация по чл. 44, ал. 3, т. 1 от ЗОП 2018-05-04 11:45:00
Решение за определяне на изпълнител и документи от работата на комисията 2018-07-18 10:54:00
Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП до участниците, които не са получили решението на възложителя 2018-07-18 16:46:00
Договори и обявление за възлагане на поръчката по трите обособени позиции 2018-09-17 10:58:00

<-- Обратно към поръчки