Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Обществени поръчки

„Доставки на съдове за смесени битови отпадъци за нуждите на Община Пловдив“ по две обособени позиции

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2018-05-09 11:38:59
№ 20180430SHeB6471809

Описание:

Обособена позиция №1 „Доставка на метални съдове за смесени битови отпадъци“

Обособена позиция №2 „Доставка на пластмасови съдове за смесени битови отпадъци“


Документи
44462018091105_Решение за откриване.PDF
45232018091105_Обявление.PDF
45532018091105_Докуметация.pdf
46082018091105_технически спецификации.pdf
46202018091105_Техническо предложение.docx
46372018091105_ценово предложение ОП 1.docx
46432018091105_Ценово предложение ОП 2.docx
47122018091105_Проект на договор.PDF
47212018091105_ЕЕДОП.doc
47272018091105_espd-request.xml
47322018091105_espd-request.pdf

ПубликацияДата
Протокол от работата на комисията 2018-07-03 10:43:00
Доклад 2018-07-03 10:44:00
Решение за избор на изпълнител 2018-07-03 10:48:00
СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 43, АЛ. 4 ОТ ЗОП ДО УЧАСТНИЦИТЕ, КОИТО НЕ СА ПОЛУЧИЛИ РЕШЕНИЕ №18РОП52(5) ОТ 02.07.2018 Г. 2018-07-03 16:55:00
Обявление за възложена поръчка 2018-09-14 10:31:00
Договор № 18ДГ840/11.09.2018г. 2018-09-14 10:32:00
Договор № 18ДГ712/09.08.2018г. 2018-09-14 10:34:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръч 2018-09-21 10:58:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2018-11-21 12:00:00

<-- Обратно към поръчки