Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Обществени поръчки

„Избор на Консултант за изготвяне на доклад за оценка на съответствието, упражняване на строителен надзор, инвеститорски контрол по време на строителството и изготвяне на проект за изменение на кадастралната карта за обект:

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2018-05-29 13:10:04
№ 20180517ruWH6548439

Описание:

„Изграждане на асансьор с цел осигуряване на достъпна среда в 5-етажна сграда на бившия ДДЛРГ „Рада Киркович” (ДДЛРГ)”, представляваща сграда с идентификатор 56784.518.457.1 по кадастралната карта на град Пловдив в „УПИ I‑518.457, образование и здравеопазване” от кв. 176 по плана на Втора градска част – град Пловдив с административен адрес: ул. „Димитър Цончев” № 11“.


Документи
21222018291305_Решение откриване на процедура.PDF
21342018291305_Обявление за поръчка.PDF
22242018291305_dokumentaciq_stroit. nadzor.pdf
22352018291305_tech-specs-consultant-elevator.pdf
22462018291305_5_PPA_services - dogovor.pdf
22552018291305_cenovo predlojenie.docx
23012018291305_tehni4esko predlojenie.docx
39162018291305_ESPD-BG1.doc
40292018291305_espd-request.xml

ПубликацияДата
Доклад и протокол от работата на комисията 2018-07-27 09:55:00
Решение за избор на изпълнител 2018-07-27 10:00:00
Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП 2018-07-30 14:10:00
Обявление за възложена поръчка 2018-09-25 13:40:00
Договор за обществена поръчка 2018-09-25 13:45:00

<-- Обратно към поръчки