Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Обществени поръчки

Доставки на храни за деца на възраст от 0 до 3 години в КЗСУ “Света Петка“, Община Пловдив

Тип поръчка: ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ

Дата: 2018-07-02 15:47:25
№ 20180620IYCD6635391

Описание:Документи
49002018021507_Покана.pdf
49082018021507_Приложение №1-технически спецификации.pdf
49162018021507_Приложение №2-Техническо предложение.docx
49242018021507_Приложение №3- Ценово предложение.docx
49572018021507_Приложение №4-Стандартизиран проект на договор.pdf
51112018021507_Приложение №5а-espd-request.xml
51182018021507_Приложение №5б- ЕЕДОП.doc
51272018021507_Приложение №6-Декларация по чл.66.docx
51342018021507_Решение за откриване.PDF

ПубликацияДата
Протокол от работата на комисията 2018-08-21 10:34:00
Доклад 2018-08-21 10:37:00
Решение за избор на изпълнител 2018-08-21 10:38:00
Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП 2018-08-21 17:15:00
Обявление за възложена поръчка 2018-09-28 10:44:00
Договор №18ДГ875/25.09.2018г. 2018-09-28 10:48:00

<-- Обратно към поръчки