Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Обществени поръчки

„Доставка и монтаж на специфично оборудване за учебни кабинети за ПГХТТ – гр. Пловдив”, в 2 /две/ обособени позиции: 1. Допълване към съществуваща соларна инсталация; 2. Доставка и монтаж на слънчеви панели за битова топла вода; по Проект № BG16RFOP001-3.

Тип поръчка: ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ

Дата: 2018-06-27 14:31:54
№ 20180621EGhq6651438

Описание:

Доставка и монтаж на специфично оборудване за учебни кабинети за ПГХТТ – гр. Пловдив”, в 2 /две/ обособени позиции: 1. Допълване към съществуваща соларна инсталация; 2. Доставка и монтаж на слънчеви панели за битова топла вода; по Проект № BG16RFOP001-3.002-0034-С01 „Модернизация на инфраструктурата и подобряване качеството на образователната среда в ПГХТТ – гр. Пловдив“, по Процедура BG16RFOP001-3.002 Подкрепа за професионалните училища в Република България, по ОПРР 2014-2020,


Документи
34232018271406_Решение за откриване.pdf
34322018271406_Покана.1.1..docx
34382018271406_Покана.1.2..docx
34452018271406_Образци.docx
34512018271406_Образци - ЦЕНОВО по позиции - поз.1.xls
34572018271406_Образци - ЦЕНОВО по позиции - поз.2.xls
35032018271406_Dogovor-Proekt.docx

ПубликацияДата
е-ЕЕДОП 2018-06-27 14:30:00
Решение за избор по ОП1 и ОП2 2018-07-13 14:30:00
Договор за ОП 1 2018-08-21 17:00:00
Договор за ОП 2 2018-08-21 17:00:00

<-- Обратно към поръчки